Archive for desember, 2007

«Four Most Expensive Words»

søndag, desember 30th, 2007

The four most expensive words in the English language:
‘This time it’s different’

«Investment banks – Loss leaders«, The Economist, 1. november 2007

Hvorfor trenger vi skatt, når staten har mye penger?

lørdag, desember 22nd, 2007

Victor D. Norman skrev 8. desember i en kronikk i Dagens næringsliv at vi trenger å øke skattene om vi ønsker et førsteklasses offentlig tjenestetilbud. Hvordan kan dette ha seg når staten vasser i penger og vi allerede i dag betaler store deler inntekten vår i skatt?

www3.jpg

(mer…)

Flere nordmenn må bytte jobb

tirsdag, desember 4th, 2007

Norske skog planlegger å legge ned 800 arbeidsplasser i Follum og i Skogn. Dette er svært lite hyggelig for dem det gjelder. Det å miste jobben, betyr usikkerhet, mulige økonomiske bekymringer, oppbrudd fra venner og kollegaer på jobben og i verste fall risikerer en å måtte flytte. Selv når vi har fått et godt jobbtilbud, så er vi lite villige til å bytte jobb. Til dette så er jobben for viktig for trivsel og som sosialt nettverk.

www5.jpg

(mer…)

«Vil ha skattefri hjelp i huset»

mandag, desember 3rd, 2007

Aftenposten har i dag artikkelen «Vil ha skattefri hjelp i huset»

Her står det at Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) ønsker skattelette for hjemmebaserte tjenester. Saken er gammel, i en tidligere artikkel skriver samme avis at man må tjene rundt 1,2 millioner i året før det lønner seg med vaskehjelp. (Vet ikke om tallene stemmer, men det er i alle fall et høyt beløp). (mer…)

Lønn

søndag, desember 2nd, 2007

Aftenposten viser til en tysk undersøkelse som sier at vi ikke bryr oss om lønn så lenge vi tjener bedre enn sidemannen.

En sak er at dette er ganske gammelt nytt, men er det ikke slik at det i tillegg er temmelig rasjonell oppførsel? (mer…)

Inntektene fra Pigou-skatter

søndag, desember 2nd, 2007

Skal inntektene fra Pigou-skatter (jf. «Noen innledende ord om skatt«) brukes på å finansiere det de skattlegger? I utgangspunktet – Nei.

Jeg så en ganske massiv kritikk fra stort sett alle hold på TV i går om at miljøavgiftene som samles inn burde brukes på miljøtiltak, men dette er rett og slett ikke sant. (mer…)

Noen innledende ord om skatt

søndag, desember 2nd, 2007

Det første man bør vite om «skatt» er at det er et begrep som omfatter to vidt forskjellige begrep. Den største gruppen skatter vi har er fiskalskatter, skatter som er innført for å gi staten inntekter. Den langt mindre gruppen (men som får mye oppmerksomhet) er Pigou-skatter, skatter som er opprettet for at prisen på konsum av noe skal gjenspeile samfunnets faktiske kostnader. I tillegg kommer det at noen skatter kan være en blanding, og dessuten alle hensyn til fordeling som vi foreløpig ser bort i fra. (mer…)