Archive for februar, 2008

«In the long run we are all dead»

søndag, februar 24th, 2008

The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that when the storm is past the ocean is flat again.

John Maynard Keynes (1883 – 1946), A Tract on Monetary Reform (1923) Ch. 3

www.quotationspage.com 

Delt fødselspermisjon

lørdag, februar 23rd, 2008

Likelønnsutvalget la 21. februar frem sin NOU hvor de bl.a. foreslo å dele fødselspermisjonen i tre. En del forbeholdt mor, en del forbeholdt far og en del som de kunne dele mellom seg slik de selv ønsker. Tom Colbjørnsen som satt i utvalget tok ut dissens, og i en kommentar i DN 21. februar argumenterte han med at det var snakk om en for stor inngripen i familienes valgfrihet. Senere på kvelden repeterte Høyres leder Erna Solberg mye av den samme argumentasjonen i Redaksjon 1 på NRK.
smokk2.jpeg

(mer…)

5000 i skattelette?

torsdag, februar 21st, 2008

Skatte- og avgiftspolitiske talsmann i Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, er ute i Dagens Næringsliv og foreslår «5000 kroner i skattelette til hver arbeidstager».

At inndekningen på statsbudsjettet fullstendig mangler for så være. At han har misforstått hva som kan være prisdrivende likeså. Steinar Juel er ute i samme avis og beskriver hvordan skattepakker på 70-tallet ikke klarte å hindre høye lønnstillegg, jeg går ut i fra det var fordi lønnsmottakere ikke akkurat regner en implisitt avtale om lavere skatt for økt lønn som «juridisk bindende». Til og med at et opprinnelig liberalt parti har lyst å føre motkonjunktur-politikk i skattepolitikken skal jeg la være å bry meg med. Det jeg virkelig henger meg opp i med forslaget (mer…)

«The Nine most Terrifying Words in the English Language»

søndag, februar 17th, 2008

The nine most terrifying words in the English language are, ‘I’m from the government and I’m here to help.’

Ronald Reagan

(Takk til Thomas)

www.quotationspage.com 

Ordbok økonomi

søndag, februar 17th, 2008

Lenke til økonomiordbok / økonomisk ordliste:

Vi har laget en ordliste / ordbok som er ment å gi hjelp til å forstå ord og begreper innen økonomi, makroøkonomi, mikroøkonomi, finans, regnskap, revisjon osv.

http://www.oekonomi.no/ordliste

Vi takker professor Anders Dedekam jr. for at vi fikk lov til å bygge på hans ordbok i samfunnsøkonomi.

Lavere rente

lørdag, februar 9th, 2008

Lavere rente er som å gi forbrukeren mer tau som han kan henge seg i.

Harald Magnus Andreassen i kronikk i Finansavisen 9. februar 2008.

Kommentar til Fed’s rentesetting og en fri oversettelse av det opprinnelige sitatet som sto i Financial Times.

Vanskelige rentesetting 2

fredag, februar 8th, 2008

Siden 2006 så har Norges Bank satt opp renten sin gjentatte ganger fra og med andre halvår 2005, så har renten i Norge kommet opp fra 1,75% til dagens styringsrente på 5,25%. En styringsrente på 1,75% er helt klart en veldig lav rente, mens 5,25% er en relativt normal rente gitt en inflasjon på rundt 2,5%. Problemet oppstår om vi nå ønsker å sette ned renten på grunn av hva vi ser ute og at vi er redd for at konjunkturene kommer til bli dårligere her hjemme også.

04_03_1-stock-market-prices_web.jpg

(mer…)

Vanskelige rentesetting 1

fredag, februar 8th, 2008

Norges Banks styringsrente er i dag på 5,25%. Veksten og sysselsettingen i Norge er nesten merkverdig god, mens vi ser tendenser til en resesjon hos enkelte av våre handelspartnere. Dette gjør rentesettingen vanskelig fremover.

graf1.jpg

(mer…)

«Economic Forecasting»

tirsdag, februar 5th, 2008

The only function of economic forecasting is to make astrology look respectable.

John Kenneth Galbraith (1908 – 2006)

http://www.quotationspage.com/