Archive for mars, 2008

Den barmhjertige samaritan

mandag, mars 31st, 2008

Ingen ville husket den barmhjertige samaritan hvis han bare syntes synd på folk. Han hadde penger også.

Margaret Thatcher (født 1925), statsminister i Storbritannia (1979-1990).

Godt betalt: lønninger og frie markeder

mandag, mars 31st, 2008

I sin leder i Finansavisen, 31.mars, sammenligner Hegnar lønningene til fotballspillere og personer som jobber i finansbransjen. Han bruker her forballspillernes høye lønninger til å forsvare de høye lønningene i finansbransjen og delvis for toppledere ellers.

(mer…)

Lønnsoppgjøret 2008

fredag, mars 21st, 2008

Forbundet Norsk Industri ønsker seg null i sentrale tillegg i Norge, i følge en artikkel på E24.no. Selvfølgelig gjør de det. De representerer arbeidsgiverne og ønsker ikke for dyre lønnsoppgjør. En kan likevel skjønne dem. Det er ikke sikkert at vi får 2002 en gang til men det er ikke sikkert at vi er så langt unna heller.

tannhjul.jpg

(mer…)

Og lønnen kommer fra

fredag, mars 21st, 2008

Det er ikke arbeidsgiveren som betaler lønnen – han bare håndterer pengene. Det er produktet som betaler lønnen.

Henry Ford (1863-1947), grunnlegger av Ford Motor Company

Cannibals and Economists

fredag, mars 21st, 2008

A traveller wandering on an island inhabited entirely by cannibals comes upon a butcher shop. This shop specialised in human brains differentiated according to source. The sign in the shop read:
Artists’ Brains $9/lb Philosophers’ Brains $12/lb Scientists’ Brains $15/lb Economists’ Brains $19/lb

Upon reading the sign, the traveller noted, «My those economists’ brains must be popular!» To which the butcher replied, «Are you kidding! Do you have any idea how many economists you have to kill to get a pound of brains?!»

Intergalaktisk handel

torsdag, mars 20th, 2008

Paul Krugman om intergalaktisk handel, er det dette man kaller «far-fetched»? (harr, harr…)

http://krugman.blogs.nytimes.com/2008/03/11/economics-the-final-frontier/

Direkte til paper:

http://www.princeton.edu/~pkrugman/interstellar.pdf 

Konkurranseloven

tirsdag, mars 18th, 2008

De fleste økonomer(*) er enige om at man trenger mekanismer for å styrke konkurransen og unngå monopolmakt i et kapitalistisk marked – Konkurransetilsynet.

De fleste jurister(*) er enige om at det trengs en mulighet for å anke vedtak.

(*) Dette gjelder selvsagt også de fleste andre fornuftige mennesker 😉

Regjeringen har nå et lovforslag om å gjøre det lettere for … vel … Regjeringen å overprøve Konkurransetilsynet. (mer…)

If you’re so smart

mandag, mars 17th, 2008

If you’re so smart, why aren’t you rich.

Deirdre N. McCloskey, (født Donald McCloskey 1942) tittel på paper fra 1990

Det uunngåelige svaret blir da

If you’re so rich, why aren’t you smart?

Leie eller eie bolig?

søndag, mars 9th, 2008

I Norge velger nesten 80% av husstandene å bo i egeneid bolig. Det kan være mange grunner til dette, trygghet, skattefordelen eller at det er regnet som en trygg og god investering. Likevel så er det ikke sikkert at det å eie bolig er det riktige for alle i alle faser av livsløpet. Her skal jeg prøve å sette opp fem faktorer som er viktige i forhold til om en skal eie eller leie bolig.

perspektiv1.jpg

(mer…)

Boligprisene

søndag, mars 9th, 2008

I mediene skrives det stadig om utviklingen i og ekspertenes forventninger til boligprisene fremover. Spennende, men en bør ikke legge for stor vekt på ekspertenes spådommer i forhold til hvilke valg en selv tar i boligmarkedet og heller vurdere sin egen situasjon.

fasade_nord1.jpg

(mer…)

What does an economist do?

søndag, mars 9th, 2008

Q: What does an economist do?

A: A lot in the short run, which amounts to nothing in the long run.

Tax free

søndag, mars 9th, 2008

For de av oss som ikke liker ubegrunnede vridninger i økonomien er det et par områder som virkelig blinker som fyrtårn. Subsidiert kraft for kraftkrevende industri og landbruksstøtte for å produsere tomater i Norge er noe jeg helt klart kunne klare meg uten. En annen vridning som de fleste av oss benytter så snart vi får sjansen er ‘tax free’, best kjent som «kvoten». (mer…)

How many economists?

søndag, mars 9th, 2008

Q: How many economists does it take to change a lightbulb?

A: Eight. One to screw it in and seven to hold everything else constant.

«Greed is good»

fredag, mars 7th, 2008

Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind.

Gordon Gekko sitat hentet fra Teldar Papers talen i filmen Wall Street fra 1987, Gekko ble spilt av Michael Douglas

Forvaltning av oljefondet

onsdag, mars 5th, 2008

Med jevne mellomrom klarer Finansnæringens Hovedorganisasjon å dra opp spørsmålet om ikke en større del av oljefondets penger skulle forvaltes av norske forvaltere. Sist i Nettavisen og i en kommentar av Agdestein i NA24 i forbindelse med fremleggingen av fondets resultat for 4. kvartal 2007. Målet med dette skal være å bygge opp et norsk finansmiljø i verdensklasse og at en større del av meglerhonoraret skal bli igjen i Norge og dermed gi staten skatteinntekter.

imgp0360.JPG

(mer…)

French revolution affect on economic growth

onsdag, mars 5th, 2008

Q: How has French revolution affected world economic growth?

A: Too early to say.