Månedarkiv for april, 2008

Handlingsregelen

“Handlingsregelen er ingen regel på hvor mye gass man gir, men heller en indikator på hvor flinke vi er til å spare.”

Harald Magnus Andreassen til Finansavisen 21. april 2008

Les også vår kommentar om Petroleumspengebruken i Norge som utdyper dette synspunktet.

Kjære likningskontor

“Kjære likningskontor. Jeg vil gjerne si opp mitt abonnement. Vennligst stryk mitt navn fra deres lister.”

Charlie Brown, en av hovedfigurene i den amerikanske tegneserien Knøttene.

AFP: Hvem tar regningen?

LO, NHO og regjeringen inngikk i lønnsforhandlingen et forlik om AFP. Som Jens Stoltenberg sa det så betyr det at de 60 prosentene som er omfattet av AFP ordningen får en pengesekk på omtrent 600.000 når de fyller 62. I tillegg ble de enige om en overgangsordning som kompenserer for levealderjusteringen for personer som er født i 1962 eller tidligere. Til sammen så er det antatt at disse ordningene over de neste årene vil koste rundt 100 milliarder kroner.

vekt.JPG

Fortsett å lese ‘AFP: Hvem tar regningen?’

Solvency

The market can stay irrational longer than you can stay solvent.

John Maynard Keynes (1883 – 1946), as quoted in The Politics of Public Fund Investing: How to Modify Wall Street to Fit Main Street (2006) by Ben Finkelstein

Wikiquote.org 

Buying and selling

When buying and selling are controlled by legislation, the first things to be bought and sold are legislators.

P. J. O’Rourke (1947 – )

www.quotationspage.com