Archive for mai, 2008

Gjedrems politikerskole

fredag, mai 23rd, 2008

“Vi har store overinvesteringer i både sommer- og vinterhus. Min anbefaling er å begynne med å endre skattesystemet for boliger.”

Svein Gjedrem, Sentralbanksjef i Norge til Stortingens finanskomite, sitatet er gjengitt av Finansavisen 23. mai 2008

Svakere vekst i norsk økonomi

onsdag, mai 21st, 2008

Nye tall fra SSB tyder på at veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta. I følge SSB sine tall for første kvartal så steg BNP i fastlands Norge med 0,2 prosent. Dette er langt svakere enn mange hadde ventet. Det er mulig at vi her har enkelte måleproblemer ettersom økningen i sysselsetting fortsatt er sterk, antall utførte timeverk steg med 1 prosent. Dette gjør nok at den virkelige produktivitetsveksten var noe høyere enn det tallene viser. Likevel kan lavere eksport og fall i investeringene være tegn på at konjunkturtoppen nærmer seg for denne gang, selv om oljeprisene fortsatt er høye.

(mer…)

Economic growth

onsdag, mai 21st, 2008

“Once one starts to think about economic growth, it is hard to think about anything else.”

Robert Lucas (født 1937), amerikansk økonom, Marshall lecture 1985

Eksperimentering i samfunnsvitenskap

mandag, mai 12th, 2008

Et notorisk problem for økonomi og andre samfunnsvitenskaper er at det svært ofte er vanskelig å eksperimentere. Dersom man skal teste en medisin eller en hypotese om et fenomen i fysikk er det ofte mulig å replikere eksperimentet, for eksempel at man tester medisinen på et utvalg pasienter (temmelig dyrt) eller at man bygger en partikkelakselerator (LHC forventes å koste mellom 5 og 10 milliarder amerikanske dollar).Problemet for samfunnsvitenskapene er at forsøk sjelden egner seg i laboratorier. Visst kan man ta ut enkeltelementer og teste disse på forskjellige grupper mennesker, men dette er vanligvis på mikronivå. Ved hjelp av et representativt utvalg kan man for eksempel teste hva gruppen man er interessert i mener om urettferdighet, men hvordan rentesetting påvirker konkurranseutsatt sektor er ikke like lett å simulere – og selv om man kunne det er det så mange eksterne variebler at å replikere eksperimentet til etterprøvelse ville være meningsløst.

(mer…)

Penger faller ikke fra himmelen

mandag, mai 12th, 2008

“Penger faller ikke fra himmelen. De må tjenes på jorden.”

Margaret Thatcher (født 1925), statsminister i Storbritannia (1979-1990)

The economist and his keys

mandag, mai 12th, 2008

One night a policeman saw a macroeconomist looking for something by a lightpole.
He asked him if he had lost something there.

The economist said, «I lost my keys over in the alley.»

The policeman asked him why he was looking by the lightpole.

The economist responded, «it’s a lot easier to look over here.»

keyes.jpg

Binding av oljeprisen

fredag, mai 9th, 2008

I en artikkel i NA24 ytrer medlem av finanskomiteen og talsmann for Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, at Norge må ta grep for å sikre fremtidige oljeinntekter. Han ønsker at regjeringen skal befale Petoro, som ivaretar de foretningsmessige forholdene knyttet til statens direkte engasjement i petroleumsvirksomheten, å selge store deler av oljen vi skal utvinne til dagens pris.

Det er mye som tyder på at det begynner å toppe seg. Jeg mener det er riktig tidspunkt å se på dette nå.

Gjermund Hagesæter, medlem i finanskomiteen for Fremskrittspartiet

gris.jpg

(mer…)

Gjedrem og priser på banktjenester

torsdag, mai 8th, 2008

Sentralbanksjef Svein Gjedrem er ute i avisene i dag og kritiserer gebyrfrihet i norske banker.

Det er nå tegn på at bankene reduserer eller fjerner prisene på mange betalingstjenester. – Det er ikke til det beste for bankkundene.

Fra pressemelding via DN

Tanken bak er todelt, den ene biten er at kryssubsidiering er ineffisient (korrekt) og den andre at det er negativt hvis bankenes inntekter reduseres (feil). (mer…)

Behov og grådighet

mandag, mai 5th, 2008

“The world has enough for everybody’s need, but not for everybody’s greed.”

Mahatma Gandhi (1869-1948), regnes av mange som den indiske nasjonens far.

Penger og lykke

mandag, mai 5th, 2008

“Hvis pengene ikke gjør deg lykkelig, så gi dem til meg!”

Pierre-Jules Renard (1864-1910), fransk forfatter

Konjunkturer

mandag, mai 5th, 2008

Fra 2004 til 2007 så økte sysselsettingen i Norge med 200.000 personer. Dette er 9% økning fra 2004, en fantastisk utvikling ettersom 2004 ikke var et spesielt bunnår. Også til nå i 2008 har sysselsettingen fortsatt å stige, med en hovedvekt på skjermet sektor generelt og offentlig sektor spesielt.

graf.JPG

(mer…)

Økonomer og regning

mandag, mai 5th, 2008

«Noe av problemet er at økonomer ikke kan regne.
Derfor går bankene konk hvert tjuende år».

Øystein Stray Spetalen, norsk investor født 1962