Archive for juni, 2008

Deer hunting

søndag, juni 29th, 2008

Three econometricians go hunting, and spot a large deer. The first econometrician fires, but his shot goes three feet wide to the left. The second econometrician fires, but also misses, by three feet to the right. The third econometrician starts jumping up and down, shouting «We got it! We got it!»

Etter den søte kløe….

onsdag, juni 25th, 2008

Onsdag satte Norges Bank opp styringsrenten til 5,75%. Dette burde ikke overraske noen. Selv om pengemarkedsrenten ligger høyt i forhold til styringsrenten, så er renten lav i forhold til hva den ville ha vært med en styringsrente som vi hadde høsten 2002. Da lå styringsrenten på 7,00%.

(mer…)

Stabile renter

tirsdag, juni 24th, 2008

“Det er viktigere å hindre bobler ved å holde renten stabil, enn å treffe på inflasjonsmålet til enhver tid.”

Kai Leitemo professor ved Handelsøyskolen BI, sitatet er hentet fra hans gjestekommentar i Finansavisen 21.juni 2008

Landbrukseiendom

mandag, juni 23rd, 2008

Den siste tiden har det vært en hvis diskusjon i media omkring den offentlige prisreguleringen av landbrukseiendom. Denne gangen kom denne diskusjonen opp i forbindelse med at Nina Camilla Hagen, Stein Erik Hagens datter, har ønsket å kjøpe gården Øvre Vilberg for 33 millioner kroner.

Det har gjentatte ganger blitt fremstilt som prisreguleringen er et eget problem på siden av landbrukssubsidiene. Det er det selvfølgelig ikke, disse ordningene er knyttet sammen og er helt avhengige av hverandre.

(mer…)

Conservative economists

mandag, juni 23rd, 2008

Q: How many conservative economists does it take to change a light bulb?

A: None. If the government would just leave it alone, it would screw itself in!

Oljemillionene

onsdag, juni 18th, 2008

31. mai i år presenterte DN en beregning, gjort av Gunnar J. Torgersen i Holberg-Fondene. Den viste at økningen i oljeprisene som vi har opplevd gjennom de siste fire årene, har medført at bruttoverdien av den norske olje og gassen har økt fra 2,5 millioner til 7,5 millioner per nordmann. Det er snakk om ufattelig mange penger. Det store spørsmålet er hvilke konsekvenser så store beløp bør ha for den økonomiske politikken i Norge.

sparing.JPG

(mer…)

Spillteori

onsdag, juni 18th, 2008

«Two policemen are considering the problem of catching the bandit. One of them starts to calculate the optimal mixed strategy for the chase.

The other policeman protests.
‘While we’re doodling,’ he points out, ‘he is making his getaway.’

‘Relax,’ says the game-theorist policeman. ‘He’s got to figure it out
too, don’t he?'»

(Takk til Erlend Estenstad)

In case you didn’t know

mandag, juni 16th, 2008

In case you didn’t know, the nation is barreling toward disaster.
Interest rates are dropping. Inflation is rising. The Federal Reserve is acting like the nerdy kid in high school who gets drunk at a party and then starts handing out cash in an effort to get his insolvent but popular classmates to be his friends.

The Times, 6 April 2008

Høy oljepris og høye avgifter

mandag, juni 16th, 2008

Oljeprisen ligger på et av de høyeste nivåene noen sinne. Dette medfører at Norge som stat tjener store penger mens de som bruker olje som for eksempel bilkjørere må punge ut med større beløp enn hva de er vant med. Dette har ført til høylydte protester og et ønske om å senke avgiftene på drivstoff. En av de mest høylydte i så måte har vært Fremskrittspartiet og deres stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter.

bensin.JPG

(mer…)