Archive for juli, 2008

Politiske prioriteringer

fredag, juli 25th, 2008

“I motsetning til gjengs oppfatning, tror jeg ikke faren for «hollandsk syke» i Norge primært er industridød, men snarere manglende vilje og evne til å prioritere og la forventet avkastning styre offentlige investeringsbeslutninger.”

Espen Henriksen i en kronikk i DN 25. juli 2008,

Espen Henriksen er postdoktor på økonomisk institutt ved Universitete i Oslo og førsteamunuensis ved Norges Handelshøyskole

Hva gjør de unge?

tirsdag, juli 15th, 2008

I tiårsperioden 1997-2007 økte andelen eiere blant yngre aleneboende fra 31 til 41 prosent. Det viser levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.

Det meste av denne økningen har kommet etter 2004. I samme periode har vi hatt solid boligprisvekst og etter hvert også høyere renter. Dette har ført til store økninger i boutgiftene. For befolkningen som helhet økte boutgiftene i form av husleie, rente og avdrag med 81 prosent for de som eier bolig fra 1997 til 2007. Kostnaden for de som leide bolig økte i samme periode med 53 prosent. Altså en forskjell på 28 prosentpoeng. (mer…)

Old school

tirsdag, juli 15th, 2008

An economist returns to visit his old school. He’s interested in the current exam questions and asks his old professor to show some. To his surprise they are exactly the same ones to which he had answered 10 years ago! When he asks about this the professor answers: «the questions are always the same – only the answers change!»

skole.jpg

Being right or being consistent

onsdag, juli 9th, 2008

“In economics it is a far, far wiser thing to be right than to be consistent”

John Kenneth Galbraith, kanadisk-amerikansk økonom, 1908-2006

http://thinkexist.com/quotations/

Dynamisk skattepolitikk og økonomisk vekst

onsdag, juli 9th, 2008

Nå og da kommer det opp en diskusjon om skattene bør senkes, i et forsøk på å drive en dynamisk skattepolitikk. Ideen bak en dynamisk skattepolitikk er at en skal kunne senke skattene, men likevel få høyere skatteinntekter gjennom økt økonomisk aktivitet.

Det spesielle i Norges situasjon er at myndighetene ikke mangler penger. Skatteinngangen i seg selv blir dermed mindre viktig. Det viktige er at landets innbyggere, i en generasjonstankegang, skal få høyest mulig nytte. For å oppnå høy nytte for landets innbyggere over tid er det viktig med høy økonomisk vekst; dette er dermed målet med skattepolitikken.

skatt.png

(mer…)