Archive for august, 2008

Innflytting til sydhavsøya vår

søndag, august 31st, 2008

Robinson og Fredag bor fortsatt på sydhavsøya fra artiklene Robinson, Fredag, Svein, kokosnøtter og hytteformue og Robinson, Nøtteliten og hytteskatten. Robinson og Fredag lever av å sanke nøtter og bor i hver sin hytte.

Da Robinson og Fredag bygde sine hytter så var det så god plass på øya at kostnadene ved hyttene ble satt til det antallet nøtter som de alternativt kunne ha sanket på den tiden det tok å bygge hyttene. Robinson og Fredag er like flinke til både å sanke nøtter og til å bygge hytter og begge hyttene er like store. Hyttene er verdt 1000 nøtter hver. 500 nøtter i materialer og 500 nøtter i arbeidsinnsats.

palme.jpg

(mer…)

«Litt til»

søndag, august 31st, 2008

“Mange vil bare bruke litt til oljepenger, men vi bruker allerede «litt til» “

Roger Bjørnstad, forskningsleder gruppe for makroøkonomi, statistisk sentralbyrå. Sitatet er hentet fra en kronikk han skrev i Finansavisen, 30.august 2008

(mer…)

Bulding a bridge

søndag, august 31st, 2008

«Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river.»

Nikita Khrushchev (1894 – 1971)

When to buy

søndag, august 31st, 2008

«The only time to buy these is on a day with no ‘y’ in it.»

Warren Buffett (1930 – )

Next meal

søndag, august 31st, 2008

«In all recorded history there has not been one economist who has had to worry about where the next meal would come from.»

Peter Drucker (1909 – 2005)

Dyre amatører

søndag, august 31st, 2008

“Synes du det er dyrt å leie inn en profesjonell? Bare vent til du har leid inn en amatør.”

Red Adair, slukker av oljebranner

Mer veier betyr at industrien må dø

torsdag, august 28th, 2008

Overskriften er hentet fra professor Steinar Strøms kommentar i e24. Strøms hovedpoeng er at veibygging vil kreve ressurser, også i form av arbeidskraft. Det er heller ikke slik at vi bare kan få utenlandske firmaer til å bygge og vedlikeholde veier i Norge. For det første er det krav om at statlige prosjekter skal legges ut på anbud. For det andre kommer også utenlandske firma til å gjøre innkjøp i Norge, om vi skulle nekte dem dette ville det blitt dyrt da. Ren arbeidskraftsimport ville heller ikke hjelpe stort.

(mer…)

What does your father do?

tirsdag, august 19th, 2008

A primary school teacher was asking students what their parents did for a living. “Kevin, you be first. What does your mother do all day?”

(mer…)

Boligmarkedet: Eie- og leiepriser

tirsdag, august 19th, 2008

De siste ukene har vi fått en oppblomstring av artikler som omtaler leiemarkedet og leieprisene. Overskrifter som Vanvittige utleiepriser, Utleiefest i Oslo, skulle tyde på at det aldri har vært mer lønnsomt å leie ut bolig enn nå. Riktignok trenger det ikke å bli så ille å være utleier, men de siste årene har vi hatt et drømmemarked som neppe kan fortsette. Sammenhengen mellom eie og leieprisene blir ofte sett på som avhengige av hverandre på lang sikt.

boligpriser.jpg

Kilde: NEF og egen statistikk, tallene gjelder for Trondheim, den grønne grafen er boligprisene og den røde grafen er leieprisene.

(mer…)

Labour

tirsdag, august 19th, 2008

“Labour was the first price, the original purchase – money that was paid for all things. It was not by gold or by silver, but by labour, that all wealth of the world was originally purchased.”

Adam Smith, samfunnsøkonomiens far, 1723-1790

http://www.brainyquote.com/

Hope and faith

tirsdag, august 19th, 2008

“In economics, hope and faith coexist with great scientific pretension and also a deep desire for respectability.”

John Kenneth Galbraith, kanadisk-amerikansk økonom, 1908-2006

http://www.brainyquote.com/

«En bedrift mangler folk, ikke et land»

lørdag, august 16th, 2008

“Storstilt arbeidsinnvandring er fornuftig bare dersom det bidrar til å gjøre landet bedre å bo i på lang sikt for de som bor her i dag, ikke som en nødventil for en feilslått stabiliseringspolitikk.”

Harald Magnus Andreassen, sitatet er hentet fra hans nettblogg:Mangler landet folk? og ble lagt ut 23. april 2007.

(mer…)

Boligprisene og renten

lørdag, august 16th, 2008

“Økt rente betyr ingen ting på sikt.”

Harald Magnus Andreassen, i intervju med Finansavisen 15.august 2008. Kommentaren omhandlet rentens påvirkning på boligprisene.

Andreassens uttalelse er nok satt noe på spissen, men han har nok rett i at det er andre forhold som har langt større innvirkning på boligprisene på lang sikt. 22. desember 2007 kom den samme Andreassen med uttalesen

“Rente, kjøpekraft og arbeidsledighet betyr lite for prisutviklingen på lang sikt.”

(mer…)

The first lesson of politics

lørdag, august 16th, 2008

“The first lesson of economics is scarcity: There is never enough of anything to satisfy all those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics.”

Thomas Sowell, amrikansk forfatter og økonom, født 1930

Government

lørdag, august 9th, 2008

The government’s view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it. 

Ronald Reagan (1911 – 2004)