Archive for oktober, 2008

Nobels minnepris i økonomi til Paul Krugman

mandag, oktober 13th, 2008

Paul Krugman er tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel for 2008.

Krugman er en amerikansk økonom (professor ved Princeton-universitetet) og samfunnsdebattant, og har gitt viktige vitenskaplige bidrag innen økonomisk geografi og handel. Prisen har blitt tildelt han for hans pionerarbeid innen New Trade Theory.

Han er kjent for sine kronikker/blogg i New York Times, og har de senere år brukt mer energi som samfunnsdebattant enn på økonomisk forskning.

Hans offisielle hjemmeside er her, hvor en også finner en rekke av hans artikler.

Smarte skatteendringer

tirsdag, oktober 7th, 2008

I statsbudsjettet har regjeringen foreslått å endre en rekke forhold i formues- og arvebeskatningen. I hovedtrekk går endringene ut på at personer med lave formuer og lave arvebeløp får skatteletter, mens personer med store formuer i andre formuesobjekter enn rene penger vil merke økninger i skattene.

(mer…)

Debt and Money

tirsdag, oktober 7th, 2008

“That is what our money system is. If there were no debts in our money system, there wouldn’t be any money.“

Marriner S. Eccles (1890-1977), Chairman and Governor of the Federal Reserve Board

«How’s your wife?»

tirsdag, oktober 7th, 2008

Two economists meet on the street.

One inquires, «How’s your wife?»

The other responds, «Relative to what?»

Om å gi sparken

søndag, oktober 5th, 2008

Den klassiske forskjellen mellom økonomisk «høyre» (ØH) og «venstre» (ØV) er hva man synes om regulering av arbeidsmarkedet. ØV vil ha regulering for å beskytte arbeiderne og ØH vil at markedet skal ordne dette selv. I et perfekt marked er det liten tvil om at ØH har rett, uten monopolmakt og transaksjonskostnader men med perfekt informasjon vil lønn være i likevekt og det er full sysselsetting(*). I et mer realistisk scenario – lokale arbeidsmarkeder, manglende informasjon om egen produktivitet, et cetera – blir ØV sin logikk delvis rettferdiggjort og taler for fagforeninger og lover som beskytter arbeidstakere. (mer…)

Horseshoe

søndag, oktober 5th, 2008

An economic forecaster was known to have an horseshoe prominently displayed above the doorframe of his office. Asked what it was for, he replied «it is a good luck charm that helps my forecasts».
«But do you believe in that superstition?» he was asked.

«Of course not!» he said, «but it works whether you believe in it or not.»

hestesko.jpg

Banksjefer

søndag, oktober 5th, 2008

“Banksjefer er pessimister, fordi de låner ut penger til for mange optimister.”

Sverre Walter Rostoft (1912-2001), industriminister i Norge (1965-1971)