Archive for mars, 2009

Robinson, Fredag og renteforventningene

lørdag, mars 28th, 2009

Vi befinner oss på sydhavsøya til Robinson, Fredag og øybanksjef Svein. Robinson og Fredag lever av å sanke nøtter, og skal velge om de skal leie eller eie hytta som de skal bo i. Alle hyttene er av samme kvalitet og når ei hytte kjøpes så finansieres det 100% med et lån hos øybanksjef Svein. På øya er det ikke skatt.

Øybanksjef Svein bruker en regel hvor han senker renten når det blir vanskelig å finne nøtter, da settes renten til 2%. Når nøttehøsten er god velger han å øke renten til 10%. Det er like stor sannsynlighet for at vi skal ha gode og dårlige år. I normalår settes renten til 6%, noe også Svein har sagt at renten skal være i gjennomsnitt.

strand.JPG

(mer…)

The gap

lørdag, mars 28th, 2009

“The gap in our economy is between what we have and what we think we ought to have – and that is a moral problem, not an economic one.»

Paul T. Heyne (1931-2000), økonom

Escaping old ideas

lørdag, mars 28th, 2009

“The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones.»

John Maynard Keynes (1883-1946)

Financial crisis

fredag, mars 13th, 2009

“What we know about the global financial crisis is that we don’t know very much.»

Paul A. Samuelson (1915-), Nobelprisvinner i økonomi 1970

Central banker

fredag, mars 13th, 2009

A central banker walks into a pizzeria to order a pizza. When the pizza is done, he goes up to the counter get it. There a clerk asks him: «Should I cut it into six pieces or eight pieces?»

The central banker replies: «I’m feeling rather hungry right now. You’d better cut it into eight pieces.»

pizza.jpg

Renten må ikke overlesses med arbeidsoppgaver

mandag, mars 2nd, 2009

I sin årstale påpekte sentralbanksjef Svein Gjedrem at renten er et røft virkemiddel som ikke må overlesses med oppgaver. Dette kommer inn i en debatt som vil gå over de neste årene om hvor mange oppgaver som kan tillegges pengepolitikken og hvilke oppgaver som bør prioriteres.

Fra sentralbankens årstale kan en tolke det dithen at Norges Bank i tillegg til å styre etter inflasjonsmålet også prøver å avdempe konjunkturene, samt at en prøver å hjelpe konkurranseutsatt sektor ved å holde kronen svak. Gjedrem sitt utsagn om at en ikke må ha for mange arbeidsoppgaver kom som en del av et forsvar mot de som har argumentert med at Norges Bank burde ha grepet inn mot kredittveksten. Her vil jeg bruke Gjedrems utsagn mot Norges Bank og hevde at de allerede per i dag gaper for høyt i forhold til hva de prøver å oppnå gjennom rentesettingen og at de gjennom dette skader de langsiktige renteforventningene i samfunnet.

styringsrente.JPG

Kilde: Norges Bank

(mer…)