Archive for mai, 2009

Skamløs urettferdighet!

onsdag, mai 20th, 2009

Fordelingsutvalget er i ferd med å komme med sin NOU, hvor de har blitt bedt om å foreslå tiltak som kan bidra til å redusere økonomiske forskjeller over tid. Et av forslagene deres er økt boligbeskatning, men da mest som et inndekningsforslag for andre gode tiltak.

Det kommer stadig opp forslag om endringer i boligbeskatningen, som for eksempel i Skaugeutvalget sitt forslag til skatteendringer i forbindelse med ny skattereform, 2004-2006. Alle gode økonomer er enig om det er fornuftig med mer beskatning av bolig, da det er samfunnsøkonomisk gunstig.

(mer…)

Inflasjon i Andeby

onsdag, mai 20th, 2009

Historie om hva som skjedde i Andeby da pengebingen til Skrue ble tatt av en tornado og alle fikk store mengder med penger mellom hendene.

Historien ble for første gang utgitt på norsk i Donald Duck & Co. nr2 1952. Utgitt av Egmont Serieforlaget AS © Disney

Finn den her: (dette er altså en lenke)

Eller på Finansdepartenentes sider:
http://kontor.ungokonomi.no ved å gå i bokhylla til venstre. Det kommer opp en sirkel som det står Donald i.

Tidlig krøkes

onsdag, mai 20th, 2009

The mathematician’s child and the economist’s child were in the third grade together, and the teacher asked,

«If one man with one shovel can dig a ditch in ten days, how long would it take ten men with ten shovels to dig the same ditch?»

 Both children raised their hands. The teacher said to the mathematician’s child, «Johnny, how long?» and Little Johnny said,

«One day, teacher.»

The teacher looked at the economist’s child and said, «John Maynard, is that right?»
Little John Maynard replied,

«Teacher, it all depends.»

Principles of economics, translated

torsdag, mai 14th, 2009

De 10 originale prinsippene:

1. People face tradeoffs

2. Cost of something is what you give up to get it

3. Rational people think at the margin

4. People respond to incentives

5. Trade can make everyone better off

6. Markets are usually a good way to organize economic activity

7. Governments can sometimes improve market outcomes

8. A country’s standard of living depends on its ability to produce goods and services

9. Prices rise when the government prints too much money

10. Society faces a short-run tradeoff between inflation and unemployment (mer…)

Det holder nå

onsdag, mai 6th, 2009

I dag valgte hovedstyret i Norges Bank å senke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,5%. Vi har nå den laveste styringsrenten i Norge noen sinne. Hovedbegrunnelsen for dette er selvfølgelig den svake utviklingen i verdensøkonomien. Eller ved å bruke sentralbankens egne ord: «Verdensøkonomien er inne i den dypeste lavkonjunkturen i etterkrigstiden».

(mer…)

Fosfor-reservene

mandag, mai 4th, 2009

“En del forskere hevder at fosforreservene vil ta slutt om 30-50 år, mens andre mener det er nok fosfor til flere hundre år fremover. Men grunnen til prisøkningen på råfosfat de siste par år er ikke knapphet i verdens forsforreserver, men at etterspørselen har vært større enn tilbudet.“

Gjødselaktuelt Nr. 1 April 2009, Ola Nyhus, «Går det på Fosfor-reservene løs?»

fosfor31.png

(mer…)

Kommunisme

mandag, mai 4th, 2009

“Communism works only in Heaven, where they don’t need it, and in Hell, where they’ve
already got it.»

Ronald Reagan (1911-2004), amerikansk president (1981-1989)