Archive for juli, 2009

Samfunnsøkonomiens tilstand

tirsdag, juli 28th, 2009

Mye har blitt sagt i det siste om økonomenes hegemoni, langt i fra alt er helt rettferdig. Slik jeg ser det beskrev the Economist saken ganske greit i nummeret den 18. juli, i en leder og to artikler om henholdsvis makroøkonomi og finansiell økonomi.

La oss se bort i fra de som kommer med den krasseste kritikken og mener løsningen er at vi slutter å tro på komparative fortrinn, gir opp det meste av handel mellom land og i det hele tatt går tilbake til det fantastiske lykkelandet menneskeheten levde i før vi begynte med slikt. The Economist deler som sagt temaet opp i makro/finans og dette har mye for seg. (mer…)

Saving Capitalism from the Capitalists

tirsdag, juli 28th, 2009

Saving Capitalism from the Capitalists: Unleashing the Power of Financial Markets to Create Wealth and Spread Opportunity er det fulle navnet på boka til Raghuram Rajan som postdoktor Espen Henriksen bruker som utgangspunkt når han snakker med E24 om Stein Erik Hagen og formuesskatten. Jeg klarte ikke å holde meg unna Erlend.

Som investor er jeg kun interessert i etter-skatt-betraktninger. Samfunnet på sin side er kun interessert i før skatt betraktninger. Det kapitalistiske system baserer seg på at markedet skal allokere kapitalen dit hvor den kaster mest av seg og dermed gir høyest økonomisk vekst. For at markedet skal klare denne oppgaven må det være likhet mellom før og etter skatt-betraktningene. Innenfor et system hvor staten trenger inntekter for å produsere offentlige goder kan formueskatten være med på å hjelpe oss på vei for å oppnå dette.

mcj043489100001.png

(mer…)

Ukens ikke-sak

søndag, juli 26th, 2009

Stein Erik Hagen skal flytte ut av Norge på grunn av formuesskatten men så skal han visst ikke flytte likevel.

Ser ikke akkurat ut til at økonomiredaksjonene til norske medier er underbemannet i de rolige sommermånedene…

8 sentrale målsettinger

onsdag, juli 1st, 2009

Den norske økonomien Leif Johansen utformet i 1965 8 sentrale målsetttinger for et land:

1. Høyt løpende privat forbruk

2. Tilfredsstille fellesbehov

3. Sikring av økonomisk vekst

4. Påvirkning av inntektsfordelingen

5. Høy sysselsetting

6. Balanse i utenriksøkonomien

7. Stabilt prisnivå

8. Effektiv ressursutnyttelse

Leif Johansen var en del av det sterke miljøet i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og levde fra 1930 til 1982. Politisk holdt han til langt ute på venstresiden i norsk økonomi, og satt i flere år i NKP sitt sentralstyre. Ved hans død mistet Norge en av sine aller beste økonomer, han ble regnet som Ragnar Frisch sin arvtaker og av noen som en mulig fremtidig kandidat til å få Nobelprisen i økonomi. Flere av hans viktigste verker ble publisert etter hans død.

Skattlegging

onsdag, juli 1st, 2009

“Nobody spends somebody else’s money as carefully as he spends his own.»

Milton Friedman (July 31, 1912 – November 16, 2006), Nobelprisvinner i økonomi

En av lederne for Chicago-skolen innen økonomi.

Sitatet handler egentlig om at staten bør være forsiktig med skattlegging.