Archive for desember, 2015

Rentebedring i Høyesterett

mandag, desember 14th, 2015

Skrevet med Bjørnar Oust, første gang 16. desember 2014

Nå er du og din familie blitt nesten fullt forsikret. Høyesterett avsa 12. desember dom i storkammersak om at kapitaliseringsrenten ved beregningen av erstatningsbeløpet i en sak som gjaldt personskadeerstatning skal nedsettes fra 5 til 4 prosent. Like viktig er det at Høyesterett ser realvekstens betydning for erstatningsberegningen. Det skal tas hensyn til reallønnsveksten ved fremtidige erstatningsutbetalinger.

Dommen vil få store konsekvenser for erstatningsutbetalinger fremover. Bruk av en lavere kapitaliseringsrente ved erstatningsberegningen medfører at erstatningsbeløpet øker. Forutsettes en evig tidshorisont vil erstatningsbeløpene, ved en senkning av renten fra 5% til 4%, gjennomgående øke med 25 prosent. Når man i tillegg justerer for reallønnsvekst vil erstatningsutbetalingene i personskadeerstatningssaker dobles, før skatt. (mer…)

Who’s fault?

mandag, desember 14th, 2015

An economist is someone who doesn’t know what he’s talking about – and make you feel it’s your fault.

As Dutch

mandag, desember 14th, 2015

«Economics is to me as Dutch. I am told that it makes sense, but I have serious doubts.»

John Oliver, Standup komiker