Author Archive

Medikalisering

tirsdag, februar 1st, 2011

Litt karikert kan man si at det knapt finnes friske mennesker, bare dårlig utredede pasienter.

Professor Arnstein Mykletun i DN.
 http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2069396.ece

Ullsokkmoms

torsdag, januar 6th, 2011

Bedre kan det vel nesten ikke sies. Oekonomi.no støtter denne lederen 100 %.

http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2053790.ece

Nobels fredspris 2010

fredag, oktober 8th, 2010

Nobels fredspris 2010 ble i dag tildelt Liu Xiaobo. Kina protesterer høylydt og mener Norge som nasjon er ansvarlig. Det snakkes om at tildelingen kan gi konsekvenser for det økonomiske samarbeidet mellom Norge og Kina, det pågår for tiden forhandlinger om en frihandelsavtale som fort kan bli tyngre å få gjennom. Når det gjelder selve prisen så tror oekonomi.no at den er riktig tildelt, men selv om den eventuelt ikke skulle være det så er det all grunn til å reagere på Kina sin oppførsel.

(mer…)

Expo 2010

søndag, oktober 3rd, 2010

Better City, Better Life

På et nylig besøk i Shanghai fikk jeg anledning til å besøke Expo 2010. Den gamle «Verdensutstillingen» har jo lang historie og det var på høy tid at det som nå har blitt verdens største eksportør fikk avholde arrangementet, faktisk som andre utviklingsland etter Sør-Korea.

(mer…)

Shanghai – tre år etter

tirsdag, september 28th, 2010

Undertegnede var nylig tilbake i Shanghai, tre år etter forrige besøk. Byen som nå teller opp mot 20 millioner innbyggere (avhengig av hvilken definisjon man legger til grunn) har kan hende vært den viktigste katalysatoren for Kinas eventyrlige vekst siden Deng Xiaoping så smått begynte å åpne økonomien for 30 år siden.

(mer…)

Fiskale fundamentalister

onsdag, september 8th, 2010

The Economist skriver en god sak om statsgjeld. Hvor mye statsgjeld det er forsvarlig å ta opp er et tema som har vært mye opp i internasjonal økonomisk debatt, mens det naturlig nok har vært mindre aktuelt i et land som sitter på utenlandske aktiva (i.e. Oljefondet) og knapt har noen offentlig gjeld utover regninger som forfaller et par måneder frem i tid.

(mer…)

Studenter som ombestemmer seg

søndag, juli 18th, 2010

Aftenposten hadde på fredag tittelen «Hver tredje student ombestemmer seg» som hovedoppslag i papirutgaven og følger opp i dag. Problemstillingen er helt reell, men jeg har en korreksjon som mange har glemt. Kjetil Storesletten (UiO) er en av de som kommer med påstanden at det er «gratis å studere», men dette er først og fremst et informasjonsproblem og ikke et insentivproblem.

(mer…)

Nytt utseende på Oekonomi.no

søndag, juli 11th, 2010

Vi har fått nytt utseende på Oekonomi.no, nå er det K2-temaet som gjelder. Det blir noen små endringer på utseendet fremover, men ingenting revolusjonerende.

Parkering

søndag, juli 11th, 2010

Bergens Tidende har over en periode skrevet om parkering ved Haukeland Sykehus. Det er lett å ha sympati med folk som må ut med tusenlapper for å kunne besøke terminalt syke pasienter, men dette er et villspor for å diskutere hvilket prisnivå parkeringen bør ligge på – eller i alle fall ikke et argument for at prisene bør ned.

(mer…)

En opplagt sak

tirsdag, juli 6th, 2010

Det er nyhetssommer. Da pleier nettavisene stort sett å skrive av hverandres saker, men av og til må de lage en sak for skams skyld. En enkel sak da er å ringe noen stortingspolitikere som gjerne vil ha navnet sitt i media i agurktiden og spørre dem om noe som ikke er en nyhet, for eksempel om de ønsker at staten skal eie litt eller alt av et selskap. Og så kan man følge opp med at noen politikere som mener noe annet får ordet.

At vi som skriver på oekonomi.no synes det er en dårlig idé at staten skal kjøpe selskaper uten å ha noen spesielt god grunn til det er dekket før. Og bare for å understreke, det å «sikre at virksomheten blir i Norge» er den mest effektive måten å lage nasjonale «champions» som på ingen måte kan konkurrere med noe som helst og suger penger fra statskassen eller kundene sine til man sanerer eller konkurranseutsetter.

Tegneserier om økonomi

søndag, februar 14th, 2010

Økonomi, nå også i form av tegneserier:

http://www.standupeconomist.com/blog/books/cartoon-introduction-to-economics/

Det ser bra ut ut i fra dette utdraget:

http://www.standupeconomist.com/blog/books/cartoon-introduction-to-economics/#excerpts

Sykelønn

søndag, januar 24th, 2010

Sykelønnsdebatten pågår for fullt. Dette er et tungt og komplekst tema der det er lett å trå feil, men noe bør det være mulig å si, også på oekonomi.no. Først og fremst må vi skille mellom to fundamentalt forskjellige problemstillinger: korttidsfraværet og langtidsfraværet. La oss si at 16 dager er en hensiktsmessig grense mellom disse, selv om det nok vil være en del unntak.

Sykefravær

(mer…)

No yes-men

lørdag, oktober 24th, 2009

«I don’t want any yes-men around me. I want everybody to tell me the truth even if it costs them their jobs.»

Samuel Goldwyn (1882 – 1974)

«The Book of Odds»

onsdag, oktober 14th, 2009

Freakonomics-blogen tipser om et nytt nettsted som presenterer sannsynlighetene for at ting skal skje og sammenstiller disse, The Book of Odds. Artikkelen med tipset gir også beskrivelse av tilgang til å logge på betaversjonen, i kommentarfeltet er folk raskt ute med å kommentere svakheter og andre diskusjoner.

http://freakonomics.bookofodds.com/

Far Eastern Economic Review

søndag, oktober 4th, 2009

The Economist rapporterer at Far Eastern Economic Review (FEER) skal legges ned, dette er trist. Jeg hadde gode stunder med bladet på biblioteket da jeg studerte og faktisk hendte det at det dukket opp nyttige tekster for utredningen jeg skrev.

Economist-artikkelen gir gode forklaringer på hvorfor det gikk som det gikk, reklamemarkedet i Asia var i endring, eieren Dow Jones ville gjøre innholdet lettere lesbart (dumbing down) og de asiatiske landene ble mer og mer heterogene. Men, kanskje er det Mark Clifford som gir den beste forklaringen i et leserbrev i denne ukens The Economist. Han foreslår at FEER går under fordi de før på mange måter hadde monopol på å rapporte fritt fra mange av landene de dekket, mens nå er disse landene langt friere. Da var det kanskje greit å miste FEER, likevel?

Veiprising

søndag, september 20th, 2009

Temaet veiprising kommer i blant opp i samfunnsdebatten, men oftest på en polarisert og lite konstruktiv måte. I de fleste tilfeller er problemet manglende forståelse av negative eksternaliteter, man ser bare at prisen for den enkelte øker, ikke at den blir riktig. Politikere av alle farger og valører er nok den fremste eksponenten for et slikt syn, se for eksempel «Blankt nei til køpris».

 bilkø

(mer…)

Litt statistikk fra Oekonomi.no

søndag, september 13th, 2009

En ikke-økonomisk post for en gangs skyld, her kommer litt statistikk over leserne på Oekonomi.no og hvor de kommer fra (i dobbel forstand). Tallene gjelder ikke ordlisten på Oekonomi.no/ordliste. Takk til Google for en glimrende tjeneste (Analytics) – denne anbefales på det sterkeste innen WordPress-rammeverket vi bruker. Vi får vel dessuten gjøre oppmerksom på at vi sitter ikke på all mulig info, vi har ingen tilgang til IP-adresser eller annet som kan identifisere leserne.

Først litt om nettleserne, dette gjenspeiler vel hva man vanligvis ser når man sammenligner slikt: (mer…)

Samfunnsøkonomiens tilstand

tirsdag, juli 28th, 2009

Mye har blitt sagt i det siste om økonomenes hegemoni, langt i fra alt er helt rettferdig. Slik jeg ser det beskrev the Economist saken ganske greit i nummeret den 18. juli, i en leder og to artikler om henholdsvis makroøkonomi og finansiell økonomi.

La oss se bort i fra de som kommer med den krasseste kritikken og mener løsningen er at vi slutter å tro på komparative fortrinn, gir opp det meste av handel mellom land og i det hele tatt går tilbake til det fantastiske lykkelandet menneskeheten levde i før vi begynte med slikt. The Economist deler som sagt temaet opp i makro/finans og dette har mye for seg. (mer…)

Ukens ikke-sak

søndag, juli 26th, 2009

Stein Erik Hagen skal flytte ut av Norge på grunn av formuesskatten men så skal han visst ikke flytte likevel.

Ser ikke akkurat ut til at økonomiredaksjonene til norske medier er underbemannet i de rolige sommermånedene…

Om å gi sparken

søndag, oktober 5th, 2008

Den klassiske forskjellen mellom økonomisk «høyre» (ØH) og «venstre» (ØV) er hva man synes om regulering av arbeidsmarkedet. ØV vil ha regulering for å beskytte arbeiderne og ØH vil at markedet skal ordne dette selv. I et perfekt marked er det liten tvil om at ØH har rett, uten monopolmakt og transaksjonskostnader men med perfekt informasjon vil lønn være i likevekt og det er full sysselsetting(*). I et mer realistisk scenario – lokale arbeidsmarkeder, manglende informasjon om egen produktivitet, et cetera – blir ØV sin logikk delvis rettferdiggjort og taler for fagforeninger og lover som beskytter arbeidstakere. (mer…)

Rentesetting i bankene

tirsdag, september 30th, 2008

Nå når renten er oppe på et normalt nivå (som likevel oppfattes som høyt) er en del begynt å murre om at det er blitt dyrt. I det siste har bankene økt boliglånsrentene mer enn Norges Bank har økt styringsrenten, med begrunnelsen at finansieringen deres er blitt dyrere.

Resultatet lar ikke vente på seg, bankene får kritikk for å sko seg på kundene sine. Tore Lindholt (tidligere leder av Folketrygdfondet), (Dagsavisen 29/9) og leder i finanskomiteen Reidar Sandal (AP), (Dagbladet 30/9) er tidlig på banen – begge foreslår reguleringer på hvilke renter bankene kan ta. Gjedrem sier nei (Aftenposten 30/9) og har helt rett. (mer…)

EXTRA, EXTRA – READ ALL ABOUT IT!!!

søndag, september 28th, 2008

Tema som ikke kommer på oekonomi.no med det første:

  • Stein Erik Hagens sparetips + hva samtlige som kan krype og gå mener om dette
  • Alt om «finansfiffens siste turbo-fest»
  • Hva Bjørn-Erik Øye tror om utviklingen i eiendomsmarkedet
  • At en britisk boligselger slenger med en Ferrari på kjøpet for å få solgt boligen sin

Bulding a bridge

søndag, august 31st, 2008

«Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river.»

Nikita Khrushchev (1894 – 1971)

When to buy

søndag, august 31st, 2008

«The only time to buy these is on a day with no ‘y’ in it.»

Warren Buffett (1930 – )

Next meal

søndag, august 31st, 2008

«In all recorded history there has not been one economist who has had to worry about where the next meal would come from.»

Peter Drucker (1909 – 2005)

Government

lørdag, august 9th, 2008

The government’s view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it. 

Ronald Reagan (1911 – 2004)

Eksperimentering i samfunnsvitenskap

mandag, mai 12th, 2008

Et notorisk problem for økonomi og andre samfunnsvitenskaper er at det svært ofte er vanskelig å eksperimentere. Dersom man skal teste en medisin eller en hypotese om et fenomen i fysikk er det ofte mulig å replikere eksperimentet, for eksempel at man tester medisinen på et utvalg pasienter (temmelig dyrt) eller at man bygger en partikkelakselerator (LHC forventes å koste mellom 5 og 10 milliarder amerikanske dollar).Problemet for samfunnsvitenskapene er at forsøk sjelden egner seg i laboratorier. Visst kan man ta ut enkeltelementer og teste disse på forskjellige grupper mennesker, men dette er vanligvis på mikronivå. Ved hjelp av et representativt utvalg kan man for eksempel teste hva gruppen man er interessert i mener om urettferdighet, men hvordan rentesetting påvirker konkurranseutsatt sektor er ikke like lett å simulere – og selv om man kunne det er det så mange eksterne variebler at å replikere eksperimentet til etterprøvelse ville være meningsløst.

(mer…)

Gjedrem og priser på banktjenester

torsdag, mai 8th, 2008

Sentralbanksjef Svein Gjedrem er ute i avisene i dag og kritiserer gebyrfrihet i norske banker.

Det er nå tegn på at bankene reduserer eller fjerner prisene på mange betalingstjenester. – Det er ikke til det beste for bankkundene.

Fra pressemelding via DN

Tanken bak er todelt, den ene biten er at kryssubsidiering er ineffisient (korrekt) og den andre at det er negativt hvis bankenes inntekter reduseres (feil). (mer…)

Solvency

lørdag, april 12th, 2008

The market can stay irrational longer than you can stay solvent.

John Maynard Keynes (1883 – 1946), as quoted in The Politics of Public Fund Investing: How to Modify Wall Street to Fit Main Street (2006) by Ben Finkelstein

Wikiquote.org 

Buying and selling

onsdag, april 2nd, 2008

When buying and selling are controlled by legislation, the first things to be bought and sold are legislators.

P. J. O’Rourke (1947 – )

www.quotationspage.com