Posts Tagged ‘Nobelprisvinnere’

Good cause

tirsdag, april 7th, 2009

“Every good cause is worth some inefficiency.»

Paul A. Samuelson (1915-), Nobelprisvinner i økonomi 1970

Financial crisis

fredag, mars 13th, 2009

“What we know about the global financial crisis is that we don’t know very much.»

Paul A. Samuelson (1915-), Nobelprisvinner i økonomi 1970

Nobels minnepris i økonomi til Paul Krugman

mandag, oktober 13th, 2008

Paul Krugman er tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel for 2008.

Krugman er en amerikansk økonom (professor ved Princeton-universitetet) og samfunnsdebattant, og har gitt viktige vitenskaplige bidrag innen økonomisk geografi og handel. Prisen har blitt tildelt han for hans pionerarbeid innen New Trade Theory.

Han er kjent for sine kronikker/blogg i New York Times, og har de senere år brukt mer energi som samfunnsdebattant enn på økonomisk forskning.

Hans offisielle hjemmeside er her, hvor en også finner en rekke av hans artikler.

Economic growth

onsdag, mai 21st, 2008

“Once one starts to think about economic growth, it is hard to think about anything else.”

Robert Lucas (født 1937), amerikansk økonom, Marshall lecture 1985