Svar på den store påskenøtt-konkurransen


Hva hindrer Gjedrem i å lage 1000 milliarder og kjøpe aksjer for dem?

I økonomiske termer er det å senke renten og det å trykke penger nære substitutter. At Sentralbanken bruker renten til å lage penger, betyr ikke at Sentralbanken ikke i tillegg kan trykke penger. Når Norges bank likevel ikke velger å gjøre dette er det fordi det er knyttet kostnader til det å sprøyte penger inn i økonomien.

En vil få svakere krone, høyere inflasjon og lavere realrente. Dette er de samme kostnadene som er knyttet til å senke styringsrenten. Når Norges Bank ikke velger å lage penger er det en anerkjennelse av at det er knyttet kostnader til å senke renten. De positive effektene av en lavere rente blir likevel regnet som større enn ved å putte penger i oljefondet. Her er det de som har gjeld som får pengene istedenfor at pengene havner i oljefondet. Begge måtene å lage mer penger på vil ha klare omfordelingseffekter. Når en likevel velger å bruke renten kan det for eksempel skyldes at dette er noe det er enklere å reversere.

Når Obama og Bernanke trykker penger er det for å senke realrenten. De har allerede senket styringsrenten til null. Da vi ikke har noe system for å sette styringsrenten negativ, må de øke inflasjonen for å få realrenten ytterligere ned. Det Obama og Bernanke gjør er et stort, men kanskje nødvendig, økonomisk eksperiment. Men det er forbundet med stor risiko da det ikke er helt klart hvilke effekter det vil få.

,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *