Om Oekonomi.no


Hei

Oekonomi.no er et nettsted som ble startet i januar 2008 av tre tidligere studiekamerater fra Norges Handelshøyskole, NHH.

Nettstedet er tenkt å være et ikke-kommersielt, ikke-politisk nettsted for økonomiske kommentarer og debatt. Vi håper å kunne bruke økonomisk teori for å belyse spørsmål av samfunnsinteresse.

.

Vi er:

Trond Halvorsen som har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra NHH med fordypning innen samfunnsøkonomi. Trond jobber i dag som doktorgradsstipendiat i samfunnsøkonomi ved NHH.

Are Oust er professor i finansiell økonomi ved NTNU Handelshøyskolen og professor II ved Norges handelshøyskole. Han har en phd i økonomi fra NTNU tatt i 2013, fra tidligere har han en siviløkonomgrad og to mastergrader fra NHH, en i samfunnsøkonomi og en i regnskap og revisjon. Are forsker på empirisk finans, eiendomsøkonomi og bank.  Ved innspill, forslag eller spørsmål ta kontakt på are@oekonomi.no.

Erlend Reigstad som har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra NHH med fordypning innen samfunnsøkonomi. Erlend jobber i dag som AS-meg-selv for ER Advisory i Oslo, etter tidligere å ha jobbet for ulike større og mindre konsulentselskaper. Han jobber primært med rådgivning og kvalitetssikring innen tidligfase av store offentlige investeringsprosjekter.

.

Det er åpent for flere skribenter og gjestekommentatorer etter hvert. Ellers er det bare å ta kontakt om man har spørsmål, innspill eller om en kanskje har lyst til å skrive eller hjelpe oss på andre måter.

Ta gjerne kontakt med oss ved hjelp av følgende skjema:

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Emne

    Melding