Økonomisk ordliste


Lenke til økonomiordbok / økonomisk ordliste:

Vi har laget en ordliste / ordbok som er ment å gi hjelp til å forstå ord og begreper innen økonomi, makroøkonomi, mikroøkonomi, finans, regnskap, revisjon osv.

https://www.oekonomi.no/ordliste

Vi takker professor Anders Dedekam jr. for at vi fikk lov til å bygge på hans ordbok i samfunnsøkonomi.