Media


Søkefunksjonen til Aftenposten gir dette antall treff på følgende søkeord:

  • «Realrente»: 4 artikler siste 12 mnd (29 totalt)
  • «Sophie Elise» 33 artikler siste 12 mnd (209 totalt)

Dette er i en periode hvor realrenten er negativ og inflasjonen løper løpsk. Kjetil
Storesletten forklarte bra i DN hvorfor dette er et problem
.

Det er vanlig å argumentere for at det er bra at mediefloraen i Norge ikke skiller på «highbrow» og «lowbrow», de fleste leser og ser på de samme mediene og på mange måter er nok dette en demokratisk styrke.

For at dette skal være et gode er det dog en absolutt betingelse at mediene samlet sett evner å løfte diskursen utover et minste felles multiplum. Dersom sentrale tema ikke dekkes i det hele tatt ville man nok vært bedre tjent med et mer differensiert marked.

På kulturfronten ser det rimelig bra ut, mange aviser dekker dette feltet og nisjemedia (Morgenbladet, Klassekampen, med flere) ser ut til å ha plukket opp ballen for de som ønsker mer. Sport dekkes side og opp og ned av de fleste medier og for mer marginale idretter er det vel gjerne internasjonal konkurranse og dermed naturlig å søke seg til internasjonale medier.

Generell debatt synes å være godt dekket både av massemedier og mer spesialiserte publikasjoner. Næringsliv har en flate både i de nasjonale mediene (spesielt DN, Finansavisen og E24, til dels Nettavisen) og lokalt (regionale aviser som Bergens Tidende og Adressa).

Øvrig økonomi synes å være underdekket, i alle fall om man ser på makrobildet (finanspolitisk og pengepolitisk). Det er plenty av artikler om hvilken siste kjendis [kremt, unnskyld, næringslivsprofil] som flyttet til Sveits, i og for seg ingen ting galt i dette om folk gidder å lese det. Dersom man skal lese noe om pengepolitikk eller finanspolitikk pleier det å være en fast oppskrift fra mediene: hent uttalelser fra en sjefsøkonom (pengepolitikk) eller opposisjonspolitiker (finanspolitikk).

Det er flott at man bruker kilder, men dette fjerner ikke behovet for at journalisten stiller egne spørsmål og gjør egne vurderinger. De fleste av ekspertene har da også sterke interesser gjennom arbeidsgiverne sine, er det noen som ser for seg at bankene ønsker uro i boligmarkedet eller at LOs medlemmer vil ha høyere rente? Hva var det nå igjen NHO og Høyre mente om arveavgift og formuesskatt?

Et eksempel er når sentralbanksjefen sa følgende til E24 i forbindelse med årstalen

Og vi vil gjøre det som må til for å få prisveksten tilbake til to prosent

Hadde det her vært på sin plass å spørre hva sentralbanken faktisk gjør og når de sikter på å komme tilbake til to prosent? Nominell styringsrente er blant de laveste i verden og realrenten er sterkt negativ.

Jeg forventer ikke at norske medier skal opp på nivået til The Economist, men det burde være mulig å skrive noen artikler om renten uten at hele saken baseres på uttalelser fra sjefsøkonomkorpset eller uimotsagte uttalelser fra sentralbanksjefen. Et tips kan jo være å låne litt inspirasjon fra internasjonale medier, som for eksempel denne.

, ,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *