Archive for the ‘Ikke-aktuell kommentar’ Category

Nobelprisen gir deg svaret – slik blir du gift

tirsdag, oktober 12th, 2010

Vi har blitt gjort oppmerksom på at Nobelprisvinnerne Diamond, Mortensen og Pissarides søkemodell ikke bare har en god anvendelse på arbeids- og boligmarkedet slik vi tidligere har skrevet om.

Dette markedet er ekteskapsmarkedet, altså det å finne seg en partner. Etter et raskt søk fant vi en overraskende stor mengde artikler som bygger på prisvinnernes søketeori, sågar har de skrevet om dette selv (Mortensen 1988). Det overraskende er ikke at økonomer har forsket på dette, det å finne seg en god partner gir stor nytte for den enkelte og er av stor samfunnsmessig betydning. Det overraskende her er at denne forskningen ikke i større grad ble fremhevet av Nobelkomiteen.

(mer…)

Ukens ikke-sak

søndag, juli 26th, 2009

Stein Erik Hagen skal flytte ut av Norge på grunn av formuesskatten men så skal han visst ikke flytte likevel.

Ser ikke akkurat ut til at økonomiredaksjonene til norske medier er underbemannet i de rolige sommermånedene…

EXTRA, EXTRA – READ ALL ABOUT IT!!!

søndag, september 28th, 2008

Tema som ikke kommer på oekonomi.no med det første:

  • Stein Erik Hagens sparetips + hva samtlige som kan krype og gå mener om dette
  • Alt om «finansfiffens siste turbo-fest»
  • Hva Bjørn-Erik Øye tror om utviklingen i eiendomsmarkedet
  • At en britisk boligselger slenger med en Ferrari på kjøpet for å få solgt boligen sin