Kategori: Jus

  • Rentebedring i Høyesterett

    Skrevet med Bjørnar Oust, første gang 16. desember 2014 Nå er du og din familie blitt nesten fullt forsikret. Høyesterett avsa 12. desember dom i storkammersak om at kapitaliseringsrenten ved beregningen av erstatningsbeløpet i en sak som gjaldt personskadeerstatning skal nedsettes fra 5 til 4 prosent. Like viktig er det at Høyesterett ser realvekstens betydning…

  • Rentevanvidd i retten

    Kronikken stod på trykk i Dagens Næringsliv 2. april og er skrevet sammen med advokatfullmektig Bjørnar Oust. Hvem tror du klarer å oppnå høyest avkastning på pengene sine av ”mannen i gata” og en profesjonell investor? Realavkastningen i Statens pensjonsfond utland – oljefondet – har siden innføringen av handlingsregelen 2001 vært på 2,5 prosent. Sentralbanksjefen…