Stikkord: Deirdre N. McCloskey

  • If you’re so smart

    If you’re so smart, why aren’t you rich. Deirdre N. McCloskey, (født Donald McCloskey 1942) tittel på paper fra 1990 Det uunngåelige svaret blir da If you’re so rich, why aren’t you smart?