Stikkord: Henry Ford

  • Og lønnen kommer fra

    Det er ikke arbeidsgiveren som betaler lønnen – han bare håndterer pengene. Det er produktet som betaler lønnen. Henry Ford (1863-1947), grunnlegger av Ford Motor Company