Stikkord: Kai Leitemo

  • Stabile renter

    “Det er viktigere å hindre bobler ved å holde renten stabil, enn å treffe på inflasjonsmålet til enhver tid.” Kai Leitemo professor ved Handelsøyskolen BI, sitatet er hentet fra hans gjestekommentar i Finansavisen 21.juni 2008