Stikkord: Karl Marx

  • Proletariatet

    «Proletariatet vil benytte sitt politiske herredømme til litt etter litt å frata borgerskapet all kapital, til å sentralisere alle produksjonsmidler i statens hender, dvs. når proletariatet er organisert som herskende klasse, og til hurtigst mulig å øke produktivkreftene.» Karl Marx og Friedrich Engels (1948) Det kommunistiske manifest s. 54, opprinnelig tittel Manifest der kommunistischen Partei.