Stikkord: klimakonferanse

  • Klimaoppsummering

    Det er fortsatt noen dager igjen av klimakonferansen i Cancún (29 nov-10 des) I den forbindelse så ønsker vi å rette oppmerksomhet mot en oppsummering som vi fikk Donald til å skrive for oss i etterkant av klimakonferansen i København. Her oppsumerer han Norges posisjon og mulige måter å løse klimagassproblemet på, på en helt…

  • How to bring down a civilisation

    Lessons to learn before December’s climate change summit in Cancún.