Stikkord: Knøttene

  • Kjære likningskontor

    “Kjære likningskontor. Jeg vil gjerne si opp mitt abonnement. Vennligst stryk mitt navn fra deres lister.” Charlie Brown, en av hovedfigurene i den amerikanske tegneserien Knøttene.