Stikkord: landbrukssubsidier

  • Landbrukseiendom

    Den siste tiden har det vært en hvis diskusjon i media omkring den offentlige prisreguleringen av landbrukseiendom. Denne gangen kom denne diskusjonen opp i forbindelse med at Nina Camilla Hagen, Stein Erik Hagens datter, har ønsket å kjøpe gården Øvre Vilberg for 33 millioner kroner. Det har gjentatte ganger blitt fremstilt som prisreguleringen er et…