Stikkord: Lawrence Summers

  • Summers’ Law

    “THERE ARE IDIOTS. Look around» slik startet Lawrence Summers, en av Obama økonomiske rådgivere en av sine artikler hvor han argument for at vi som økonomer må være forsiktige med å ta forutsetningen om full rasjonalitet.