Stikkord: Leif Johansen

  • 8 sentrale målsettinger

    Den norske økonomien Leif Johansen utformet i 1965 8 sentrale målsetttinger for et land: 1. Høyt løpende privat forbruk 2. Tilfredsstille fellesbehov 3. Sikring av økonomisk vekst 4. Påvirkning av inntektsfordelingen 5. Høy sysselsetting 6. Balanse i utenriksøkonomien 7. Stabilt prisnivå 8. Effektiv ressursutnyttelse Leif Johansen var en del av det sterke miljøet i samfunnsøkonomi…