Stikkord: Mahatma Gandhi

  • Behov og grådighet

    “The world has enough for everybody’s need, but not for everybody’s greed.” Mahatma Gandhi (1869-1948), regnes av mange som den indiske nasjonens far.