Stikkord: Paul Anthony Samuelson

  • Paul Anthony Samuelson

    “Funeral by funeral, theory advances.» Sitat av nobelprisvinner i økonomi (1970), Paul Anthony Samuelson døde 13.desember 2009, 94 år gammel. Samuelson var professor ved Massachusetts Institute of Technology fra 1940. Samuelson gjorde en betydelig innsats i utviklingen av en matematisk teori for statiske og dynamiske analyser. Tilhørte den nyklassiske skolen. dn.no e24.no