Stikkord: Pierre-Jules Renard

  • Penger og lykke

    “Hvis pengene ikke gjør deg lykkelig, så gi dem til meg!” Pierre-Jules Renard (1864-1910), fransk forfatter