Stikkord: Sentralbanksjefens årstale

 • Offentlig pengebruk

  Årets budsjettprosess har startet, og vi ser tydelige tegn på at flere av politikerne i regjeringspartiene sliter med å få gjennomslag for alle sine ønsker til pengebruk. Etter flere år hvor det har vært rikelig med midler tvinger handlingsregelen nå regjeringspartiene til å prioritere. Sikkert ubehagelig for politikerne, men helt nødvendig. Selv om Norge har…

 • Styringsoptimisme

  “Vi kan ikke som på 1970-tallet la renten være lav over lang tid i et forsøk på å oppnå varig høyere produksjon. Da får vi store svigninger og høy inflasjon.» Svein Gjedrem kommer med en advarsel i sin årstale om ikke å gjenta feilen fra 1970-tallet om å tro at pengepolitikken kan tillegges mål utover…

 • Gjedrems «Håndbok» i keynesiansk politikk

  Når etterspørselen svikter: 1. Sett renten ned 2. Når renten nærmer seg null, øk offentlige utgifter eller reduser skatter – men dette må ikke påvirke de langsiktige prioriteringene Når konjunkturene snur: 3. Reduser offentlig utgifter eller øk skatter 4. Sett renten opp mot normalt nivå

 • Renten må ikke overlesses med arbeidsoppgaver

  I sin årstale påpekte sentralbanksjef Svein Gjedrem at renten er et røft virkemiddel som ikke må overlesses med oppgaver. Dette kommer inn i en debatt som vil gå over de neste årene om hvor mange oppgaver som kan tillegges pengepolitikken og hvilke oppgaver som bør prioriteres. Fra sentralbankens årstale kan en tolke det dithen at…

 • Sentralbanksjefens årstale

  Sentralbanksjefen brukte som vanlig årstalen sin til å trekke noen lange linjer, se på det store bildet, samt å rette noen advarende pekefingre. Svein Gjedrem forsvarte også rentesettingen til Norges Bank i perioden 2003-2007, og ga noen hint i forhold til hva som vil være viktig for rentesettingen fremover.

 • Dikt 2

  “Og depresjonens årsak? et ennå ikke oppdaget virus. Kom det av aksjehandelens altfor frie liv? Eller oppsto det fordi statens hånd i et sett forstyrret med sin unaturlige smitte? Eller buktet viruset seg inne i selve regnemaskinen? ” Øyvind Rimbereid i diktsamlingen Herbarium fra 2008, brukt av Svein Gjedrem i sentralbanksjefens årstale 2009

 • Dikt

  “Året 1635 og på pollengult papir flagrer tulipanløker de fleste knapt vet hvor gror. Eller de gror kun i vekselsignaturen til en selger som selv har kjøpt en signatur av en selger med penger som selv finnes kun som signatur.” Øyvind Rimbereid i diktsamlingen Herbarium fra 2008, brukt av Svein Gjedrem i sentralbanksjefens årstale 2009

 • Den norske kronen

  “Den norske kronen er en skjør plante.» Svein Gjedrem, i sentralbanksjefens årstale 12 februar 2009