Norsk syke


«Bevepnet med det de omtaler som sin «keynesianske barnelærdom» har gamle økonomer gitt regjeringen ammunisjon til å hevde at det viktigste i en nedgangskonjunktur er den overordnede ressursbruken og hvilken «multiplikator» utgiftene har……, mens nytten og avkastningen av hvert enkelt offentlige prosjekt har vært av underordnet betydning.»

Espen Henriksen, Dagens Næringsliv 20. november, gjesteprofessor ved Universiy of California, Santa Barbara
Lenke til kommentaren.

Espen Henriksen kaller i sin kommentar vegringen mot endringer som kan være smertefulle på kort sikt, men som er nødvendige på lang sikt for ”norsk syke”. Det norske problemet synes å være at vi tilsynelatende har så mye penger. Som Henriksen poengterer settes moderne makroøkonomiske prinsipper til side. Pengene har åpnet et stort rom av vikarierende argumentasjon for så vel politiske agendaer og offentlige og private bedrifter som forsøker å tilegne seg overføringer og særfordeler. Selv den pågående norske debatten om ”hollandsk syke” har blitt benyttet til dette. I debatten har det kommet forslag om både skatteletter og beskyttelsestiltak for norsk industri.

Historisk har Norge med sine små politiske spenninger vært dyktige til å inngå politiske kompromisser. Vi fikk handlingsregelen i 2001 og pensjonsforliket i 2007, men handlingsregelen har aldri fungert som innfasingsregel og AFP ordningen ble for dyr. Finanskrisen har i Norge blitt benyttet som enda en unnskyldning for å pøse på med tiltak på tross av at den norske krisen verken var lang eller dyp.

Det er ikke slik at en ikke kan bedrive en viss finansiell motkonjunkturpolitikk i perioder med dyp resesjon, men det er en smal og kronglede vei hvor politikerne lett kan gå seg bort. Arbeidet for å unngå dype resesjoner skjer gjennom forberedelser i gode tider og gjennom utforming av offentlige tjenester, sosiale forsikringsordninger, reguleringer, skatter og avgifter på en slik måte at insentivene til individene og bedriftene er mest mulig parallelle med fellesskapets beste. Dette er mer enn et hakk i plata fra en gruppe grinete makroøkonomer.

Tidligere kommentarer:

Hvorfor trenger vi skatt, når staten har mye penger?

Avsporing av Norman

Finanskrisen

Aker Solutions

Saving Capitalism from the Capitalists

Hollandsk syke


5 kommentarer til “Norsk syke”

 1. BRUKER NORGE FOR MYE AV OLJEFORMUEN?

  NHH-professor Øystein Thøgersen frykter mutert hollandsk syke.

  «Hvor lenge er annerledeslandet mulig?»

  http://e24.no/makro-og-politikk/article3854934.ece

  http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1995623.ece

  – Vi trenger sterkere insentiver til yrkesaktivitet. Men det er vanskelig å få gjennomslag for tøffe reformer når vi har 3.000 milliarder kroner på bok gjennom Oljefondet. Og hvis man utsetter reformene, kommer de til å bli vanskeligere å gjennomføre, sier Thøgersen.

 2. Er vi blitt lurt?

  Den amerikanske økonomen Michael Hudson vil ha oss til å bygge landet heller enn å investere oljepengene i utenlandske verdipapirer.

  På det nordamerikanske kontinentet har man faktisk prøvd ut hypotesen om hva som er lurest å gjøre; investere oljepenger i å bygge landet eller i verdipapirer andre steder. I 1976 ble to oljefond stiftet, «Alaska Permanent Fund» og «Alberta Heritage Fund». Provinsinntekter fra olje- og gassutvinning ble kanalisert inn i disse fondene.

  http://e24.no/kommentarer/spaltister/er-vi-blitt-lurt/20028210

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *