Binding av oljeprisen


I en artikkel i NA24 ytrer medlem av finanskomiteen og talsmann for Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, at Norge må ta grep for å sikre fremtidige oljeinntekter. Han ønsker at regjeringen skal befale Petoro, som ivaretar de foretningsmessige forholdene knyttet til statens direkte engasjement i petroleumsvirksomheten, å selge store deler av oljen vi skal utvinne til dagens pris.

Det er mye som tyder på at det begynner å toppe seg. Jeg mener det er riktig tidspunkt å se på dette nå.

Gjermund Hagesæter, medlem i finanskomiteen for Fremskrittspartiet

gris.jpg

Hvilken informasjon er det Hagesæter sitter med som gjør at han fronter et slikt kjempebet på vegne av Norge? Vi klarer ikke å selge olje til en høyere pris enn det markedet tror prisen kommer til å ligge på i fremtiden, det ligger ingen free lunch der ute og venter på oss. Dette ser det ut som om Hagesæter til en vis grad skjønner gjennom uttalelsen. Du kan si at det er like sannsynlig at prisen stiger som at den faller. Så da skulle en tro at det er risiko Hagesæter vil kvitte seg med.

La meg nå si meg enig i at oljeprisen representerer en betydelig risiko for norsk økonomi. Å si noe annet ville være absurd, så lenge norsk økonomi er så utsatt for oljeprissjokk som det den de siste årene har vist seg å være. Men denne risikoen kan vi da heller ikke gjøre noe med ved å selge statens sine fremtidige oljeinntekter.

Når det gjelder norske statsfinanser så er det noe mer uklart hvor mye et salg av fremtidige oljeinntekter vil redusere risikoen. Norske statsfinanser består av penger i utenlandske aksjer og obligasjoner. Avkastningen fra disse plasseringene er i liten grad korrelerte med oljeprisen og i perioder som nå så kan de være direkte motkorrelerte. Så salg av fremtidig oljeinntekter kan rett og slett bety at en betaler dyrt for en forsikring som gir økt risiko.

Nå utgjør fremdeles oljeinntektene en større andel av inntektene enn inntektene fra Statens pensjonsfond – Utland, så om vi skulle bruke disse pengene på kort sikt så kunne det nok være smart å kjøre en viss future handel, om prisen var rett.

Men vi skal ikke bruke disse pengene på kort sikt. Norge skal fase disse pengene inn i økonomien over veldig mange år. Og da vil oljeprissvingningene vi kunne sikre oss mot, sikre seg selv gjennom sine egne svingninger. En sikring av oljeprisen på et enkelttidspunkt ville da være med på å øke risikoen, og ikke å senke den. Den oljeprisen og dermed oljeprisrisikoen som egentlig bare skulle gjelde for en dag blir da i stedet gjeldende og ganget opp til å gjelde hele perioden vi sikrer oss for. Oljeprisrisikoen ville dermed mangedobles.

Om vi i stedet velger en rullerende ordning der en stadig kjøper nye future kontrakter så vil vi fortsatt være utsatt for den samme oljeprisrisikoen på lang sikt. Det eneste vi får er en høyere budsjettsikkerhet når det gjelder oljeinntektene i den perioden vi har sikret oss. Dette er en sikring vi på grunn av Norges budsjettsituasjon slettes ikke har bruk for. Det blir altså som å betale noe for noe en ikke får. Billig blir det heller ikke, på grunn av Norge størrelse i oljemarkedet så er det naturlig at salgsprisene trekkes ned.

Jeg mistenker at grunnen til at FrP ønsker å gjennomføre et slikt salg er at de ønsker å bruke det for å forsvare sitt eget ønske om høyere statlig pengebruk. Da har jeg en nyhet til dem. Det er ikke noen forskjell på oljepenger og andre penger, og det er hvor mange penger en har totalt som gjelder. Om en da setter fyr på pengene, noe som FrPs forslag vil tilsvare, så vil det bety at en totalt kan bruke mindre penger. Om forslaget skyldes at Hagesæter faktisk kan mer om den fremtidige oljeprisen enn markedet så anbefaler jeg han å begynne som oljetrader. Hvis ikke bør han holde seg unna å gamble med fellesskapets penger.


3 kommentarer til “Binding av oljeprisen”

  1. OK, nå er det alment kjent at det er 4 politikere på stortinget som ikke har økonomisk utdannelse og som gjennom en uendelig rekke idiotiske uttalelser minner oss på at de dyktige økonomene i dette landet velger andre arbeidsplasser enn stortinget: Sanner Høyre (markedsføring BI… jada de kan matte) Jensen Frp (samme greia), Langeland Sv (ja han som vil selge olje i EUR) og din kjære omtalte venn…..
    Det skremmende er at de er finanspolitiske talsmenn…. hjelp.

    Halvorsen gjør faktisk en ganske grei jobb… overraskende nok

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *