Gjedrems politikerskole


“Vi har store overinvesteringer i både sommer- og vinterhus. Min anbefaling er å begynne med å endre skattesystemet for boliger.”

Svein Gjedrem, Sentralbanksjef i Norge til Stortingens finanskomite, sitatet er gjengitt av Finansavisen 23. mai 2008


9 kommentarer til “Gjedrems politikerskole”

 1. Gjedrem kommenterte at de siste års regjeringer ikke har gjort nok for å hindre at produktiviteten faller.

  Gjedrem sa, som sant er, at måten å holde den strukturelle veksten oppe på er gjennom generell strukturpolitikk og endringer av skattesystemet.

  Norge har gjennom flere år vært forholdsvis flinke til å gjennomføre slike tiltak, eksempler kan være skattereformen av 1992 og endringen av organiseringen av Post og Televerket som var med på å gi Norge meget sterk produktivitetsutvikling også i skjermet sektor på nittitallet. Gjedrem nevnte at det var flere områder hvor en kunne gjennomføre slike endringer, men valgte altså å nevne boligmarkedet spesielt ettersom skattleggingen her etter Gjedrems mening har ført til en feilallokering av kapital og for lav sparing. Gjedrem gir her politikkerne deler av skylden for den lave spareraten og svingninger i boligmarkedet.

 2. Heikki Holmås, finanspolitisk talsmann i SV, bruker Gjedrems uttaleser om boligskatten til å gi høyresiden i norsk pilitikk skylden for boligboblen. Han har rett i at den lave beskatningen av egeneide boliger er med på å skape ubalanser i boligmarkedet, og dermed bidrar til bobledannelser. Men han tar feil når han legger skylden på høyresiden. Endringene i boligbeskatningen i 2004 og 2005 var ikke store nok til å drive boblen alene, selv om det sikkert ikke hjalp. Han tar også feil når han sier at lave skatter fører til at lave skatter fører til at personer velger å eie flere boliger. Problemet er beskatningen av de egeneide boligene ikke resten av boligsegmentet.

  Heikki Holmås burde i steden vært bekymret for at prisen på leide boliger er så høy som den er og at så mye av dette skyldes at de som leier bolig må betale skatt. Dette burde være god SV politikk, men det spørs vel om for mange av SV sine velgere er opptatt av sine egne boliger til at det blir politisk smart å si dette.

  http://www.na24.no/article2307474.ece

  Les mer om boligskatt

  http://www.oekonomi.no/2007/11/29/robinson-n%c3%b8tteliten-og-hytteskatten/

 3. Uaktuelt for høyresiden å innføre boligskatt, eller kanskje ikke?

  http://e24.no/makro-og-politikk/article2722949.ece

  Les også Harald Magnus Andreassen sin kommentar på hans nettblogg: http://haraldandreassen.nettblogg.no/ Boligskatten: Hopp i det!

  Det går ikke an å lenke direkte så en må skrolle seg nedover.

  Han påstår at Høyresiden har nøkkelen, og sier blandt annet:

  «Høyresiden har nøkkelen
  Politikerne på høyresiden er de som har tenkt mest på saken, og de vet at økonomene har helt rett. Nå burde de manne seg opp og gå til venstresiden og tilby hele pakken. Vi aksepterer en boligskatt mot at lønnskatten kuttes like mye. Etterpå vil venstresiden ha alt å tape på å gå fra kompromisset.»

  Om en leser hva den skattepolitiske talskvinnen i Arbeiderpartiet sier, så kan det se ut som at dette er rett. Om høyreside er med så kommer også venstresiden til å være med og Norge kan få seg et bedre skattesystem. Et skattesystem som vil føre til færre svigninger i økonomien, mer fornuftig kapitalallokering, mer rettferdig fordeling, færre overføringer og høyere økonomisk vekst. Og dette kan vi gjøre helt uten at noen får det værre om det er vet vi ønsker. Det er rett og slett så enkelt at om vi slutter å sette fyr på penger, så kan vi bruke dem til noe fornuftig.

 4. For en fantastisk nett-side. Dere gjør en utrolig gjerning gutter. Vet ikke hvordan dere får fininsiert prosjektet, men uansett er det en unik samling av fakta, begrunnede meninger, kunnskap, historie – og en track på hva som er ment av andre. Befriende les ning rett og slett. Denne for meg nyoppdagede soten skal spres til andre, I promise! Viva la economia!

 5. Tusen takk for rosende omtale. Hele prosjektet ble startet for å spre kunskap om økonomi, og er i sin helhet på frivillig og egenfinansiert basis. Det har ikke vært like enkelt som vi håpet å få flere til å skrive og vi skulle vel ønsket oss enda flere lesere, dermed varmet kommentaren din veldig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *