«Litt til»


“Mange vil bare bruke litt til oljepenger, men vi bruker allerede «litt til» “

Roger Bjørnstad, forskningsleder gruppe for makroøkonomi, statistisk sentralbyrå. Sitatet er hentet fra en kronikk han skrev i Finansavisen, 30.august 2008

Kommentaren kommer etter at mange den siste tiden har argumentert for å bruke litt penger på veier og samferdsel. Bjørnstad legger vekt på at økt lønns og prisvekst vil drive mange eksport- og importkonkurrerende bedrifter konkurs. En renteoppgang vil fremskynde prosessen, og det er nettopp den raske prosessen som er ugunstig.

Han viser til beregninger som SSB har gjort. De beregner effektene av å bruke 10, 20, 30 milliarder kroner mer til samferdselsinvesteringer de neste tre årene, og 30 milliarder deretter. SSBs beregninger viser at dette etter hvert innebærer 0,5 prosentpoeng økt rente.

Beregningene viser også at målt i dagens pengeverdi vil verdiskapningen i industrien være to milliarder lavere i 2016 enn dersom investeringene ikke var gjort.

Videre sier han at en ytterligere oljepengebruk vil komme på toppen av allerede høy oljepengebruk. Mange industribedrifter er allerede under press fra før, og renta i Norge ligger 1,5 prosentpoeng over euroområdet.

Dessuten er dette antageligvis ikke siste gangen noen vil ønske å bruke mer penger på gode formål. Skal vi bruke bare «litt til» neste gang også?


Ett kommentar til “«Litt til»”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *