Skatt på dugnad?


De frivillige organisasjonene i Norge har lenge ønsket å få igjen mva delen av kostnadene sine. I det siste har også flere politikere deriblant både KrFs nestleder Dagrun Eriksen og Høyres nestleder Jan Tore Sanner, og nå sist e24 kommentator Elin Ørjaseter. Dette i forbindelse med at Stortinget ved hjelp av stemmene til AP, SV og SP stemte for en opprettholdelse av dagens ordning, torsdag før påske.

Det er ikke spesielt rart at de frivillige organisasjonene i Norge ønsker å få mva delen av kostnadene sine. I forbindelse med Statsbudsjettet for 2009 regnet Finansdepartementet ut at de frivillige organisasjonene betaler inn merverdiavgift tilsvarende 1 milliard kroner. Det er mange penger, fryktelig mange penger. Det er likevel ikke en skatt på dugnad, slik at Ørjaseter hevder i sitt innlegg. Det er ikke slik at frivillige organisasjoner betaler mer i merverdiavgift enn private bredrifter, de betaler mindre. Riktignok har stat og kommune andre regler, men om Staten skulle ta mva av seg selv så ville jo det uansett bare være en runddans med penger. I tillegg ville det motivert dem til å produsere flere varer og tjenester selv i steden for å kjøpe dem av private. Rent teknisk og økonomisk er det nå heller ikke slik at de frivillige organisasjonene betaler denne skatten, det er det bedriftene som produserer varene og tjenesetene de kjøper som gjør, ikke de frivillige organisasjonene slik som Frivillighet Norge øksker å fremstille det.

I motsetning til private bedrifter betaler frivillige organisasjoner bare unntaksvis mva på sine inntekter. Vi håper nå i alle fall at inntektene til de frivillige organisasjonene skal overstige de fradrageberettigede kostnadene, derfor mottar de frivillige organisasjonene allerede en betydelig subsidie. Om dette ikke var tilfellet så kunne de rett og slett bare mva registrere seg og begynne å ta mva på inntektene sine. Denne allerede eksisterende skattesubsidien er så betydelig at det nå og da kommer opp saker hvor den virker vridende på næringslivet.

Om de frivillige organisasjonene skulle få ytterligere 1 milliard i skattesubsidie vil det kreve ytterligere overvåkning for å hindre slik vridning. Likevel vil det alltid finnes grensetilfeller hvor frivillige organisasjoner vil fortrenge privat næringsliv på grunn av subsidien. De frivillige organisasjonene vil gjøre lurt i å gå inn i disse grenseområdene slik at de får dratt størst mulig nytte av skattesubsidene. De frivillige organisasjonene vil uansett vri sin virksomhet i retning av omsetning og vekk fra den virksomheten som er mest lønnsomt for dem. Kostnadene for samfunnet vil altså langt overstige milliarden.

Utover dette vil samfunnet få en betydelig tilleggskostnad fordi vi må  prøve å begrense mengden skattesvindel. Vi snakker tross alt om et system her som så og si er perfekt for skattesvindel. Om de frivillige organisasjonen slipper å betale mva på inntektene, mens de får fradrag for kostnadene sine, så vil det være naturlig at de vil drenere størst mulig kostnader inn i foreningene. Både kostnader med en viss tilknytning til organisasjonene, men også kostnader som ikke har noe med foreningene å gjøre – altså ren skatteunndragelse. Slik skatteunndragelse vil være så enkelt å gjennomføre og så vanskelig å oppdage at det vil være helt umulig å unngå, og skatteomgåelse i de frivillige organisasjonene vil bli som hovedregel å regne. Hvem skal hindre meg og andre i å bruke en av de frivillige organisasjonene jeg har liggende, for å redusere kostnadene mine med en femtedel? Det vil være en klar skatteomgåelse, ja som oftest også en skatteunndragelse, men jeg vil være i full stand til å føre det slik at jeg ikke vil bli straffet for det. Det er også en rekke andre muligheter, som for eksempel overfakturering med etterfølgende sponsing.

Det vil rett og slett være billigere og bedre for samfunnet å gi de frivillige organisasjonen disse pengene, slik Regjeringene nå snakker om. Ikke nødvendigvis slik at det blir rett det heller, men det er i alle fall en bedre løsning enn å tilbakeføre kostnadene knyttet til merverdiavgiften. De frivillige organisasjonene vil selvfølgelig heller ønske seg skattesubsidien, den er vanskeligere å omgjøre og de vil stige raskere. Jeg ønsker igjen å gjenta at det skattemessig ikke eksisterer noen begrunnelse som rettferdiggjør de frivillige organisasjonenes krav på disse pengene, men om vi som samfunn ønsker å bevilge disse pengene til de frivillige organisasjonene så kan vi jo for all del gjøre det. Vi bør likevel gjøre det på den måten som blir billigst for samfunnet.

Det har ingenting å gjøre med foreningene valgfrihet å gjøre, det er jo ikke slik at det egentlig er deres penger. Vanligvis tenker vi oss, vi vil få større vridningseffekter om Staten først tar inn pengene for så å dele dem ut igjen, det er ikke tilfellet her. Å ikke ta inn denne skatte vil skape en skattekile som vil skape kostnader for samfunnet som langt overstiger den første milliarden. Å gi de frivillige organisasjonene denne skattesubsidien vil bety store vridningseffekter. Det er heller ikke slik at ”markedet” her vil fordele subsidiene rettferdig. De dyre aktivitetene vil få store subsidier, mens de billige vil få små. I tillegg så ønsker jeg at politikk skal avgjøre når mine penger skal brukes til subsidier. Direkte subsidier vil altså innebære færre vridninger og dermed mer samfunnsøkonomisk rettferdighet. Å gi de frivillige orgnisasjonene igjen mva-delen av kostnadene sine, vil altså være en dårlig løsning både skatteteknisk og samfunnsøkonomisk.

Likevel tror KrF og Høyre, antageligvis med rette at denne saken vil gi dem stemmer. Flertallet av nordmenn har en eller annen form for engasjement knyttet til en frivillig organisasjon, og det er lett å argumentere for hvorfor dagens ordning er urimelig, selv om den ikke er det. Det fratar likevel Høyre muligheten til å fremstå som det skattepolitisk mest fornuftige partiet på tinget. Dette er kun enda et dumt skatteforslag som gjør at det samlede skattetrykket i Norge blir høyere enn det det burde ha vært. Vi får likevel håpe at de dyktige byråkratene i Finansdepartementet vinner denne kampen, slik at mva-reglene forblir slik de er i dag. Forhåpentligvis håper Høyre på det samme. I tillegg bør Frivillighet Norge tenke seg om: Det er ikke rett å lyve, selv om det en lyver om er så vanskelig at det er få som tar en i løgnen. Saken rettferdiggjør ikke handlingen.


2 kommentarer til “Skatt på dugnad?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *