Fosfor-reservene


“En del forskere hevder at fosforreservene vil ta slutt om 30-50 år, mens andre mener det er nok fosfor til flere hundre år fremover. Men grunnen til prisøkningen på råfosfat de siste par år er ikke knapphet i verdens forsforreserver, men at etterspørselen har vært større enn tilbudet.“

Gjødselaktuelt Nr. 1 April 2009, Ola Nyhus, «Går det på Fosfor-reservene løs?»

fosfor31.png

Ikke-økonomer er en trivelig rase. I perioden 1970 til 2006 lå prisen på råfosfat på rundt 40 USD per tonn, i 2007 økte prisen til 70 USD, mens prisene i 2008 nådde 350 USD per tonn. Den voldsomme prisøkningen på så kort tid skyldes selvfølgelig ikke utelukkende at vi holder på å gå tom, det tar tid å justere etterspørselen. Men i likhet med at verden oppdaget at olje er en begrenset ressurs etter OPEC I i 1973, vil nok denne prisoppgangen være nok til at markedet kommer til å oppdage at fosfor er en ressurs som verden om ikke alt for lenge kommer til å gå tom for. Dermed vil fosforprisen stabilisere seg på et mye høyere nivå enn hva vi har vært vant med.

Fosfor er sammen med kalium og nitrogen de viktigste bestanddelene i kunstgjødsel. Grunnen til at det er tilsatt fosfor i kunstgjødselet er at plantene nyttegjør seg dette i fotosyntesen. Også i naturgjødsel finner en fosfor. Tilgangen på fosfat er altså helt essensiell for verdens matvareproduksjon slik vi kjenner den i dag, og den er blant de første naturresursene vi må vente at vi kommer til å gå tom for.

Ved dagens forbruk rekker mengden råfosfor som kan brytes til en kostnad på under 40 USD per tonn i omtrent 190 år, mens den totale mengden råfosfor med dagens forbruk vil vare i litt over 600 år. Sterk økning av bruken av kunstgjødsel synes i dag å være en nødvendig forutsetning for å fø jordens raskt voksende befolkning, noe som medfører at ressursen vil strekke mye kortere. Prisen på råfosfat vil måtte få et prispåslag på grunn av at det er en meget knapp ressurs, på samme måte som vi ser på oljen. Dette vil gjøre verdens mat dyrere. Et annet moment er at nesten alt råfosfatet som finnes her i verden er å finne i Afrika, det spørs om det blir en velsignelse eller forbannelse.


5 kommentarer til “Fosfor-reservene”

  1. Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein. Økt pris på fosfor kan ha positive virkninger på hvordan en utnytter denne ressursen i landbruket. Sterk markedsføring medfører at en i mange u-land overgjødsler. Kunstgjødselintensivt industrijordbruk passer ikke nødvendigvis like godt i alle settinger heller. Subsistensjordbrukere i u-land kan for eksempel være bedre tjent med integrert jordbruk som med lav-teknologiske metoder hindrer tap av næringsstoffer og øker produktiviteten på en mer bærekraftig måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *