Serielån og Annuitetslån


Innen økonomifaget eksisterer det en rekke myter, som selv smarte mennesker som har studert økonomi velger å tro på. En av disse mytene er at serielån er billigere enn annuitetslån. La oss først forutsette at rentesatsen er lik for de to lånene. Ettersom rentesatsen er det eneste virkelige målet en har for hvor dyrt et lån er så burde vi egentlig vært i mål her, men la oss likevel gå litt lengre. Dette han illustreres ved et eksempel hvor annuitetene er de samme som startsummen av renten og avdraget for serielånet vårt.Et serielån er et lån hvor hva en betaler i sum av renter og avdrag tikker nedover mens avdragene er det samme gjennom hele låneperioden. Et annuitetslån er et lån hvor summen av renter og avdrag er det samme gjennom låneperioden. Noe som betyr at avdragene må øke gjennom låneperioden. Som vi ser av disse lånetypene, vil det ikke være noe problem å velge mellom flytende og fast rente for serielånet, mens lånetiden vil måtte variere om en velger flytende rente på et annuitetslån.

Myten om at serielånet er billigere enn annuitetslånet stammer fra at renteutgiften blir mindre ved serielån enn ved annuitetslån om en i utgangspunktet låner det samme beløpet, og har den samme løpetiden. Grunnen til dette er avdragsprofilen er krappere for et serielån enn for et annuitetslån slik at beløpet en faktisk låner blir mindre.

Dette kan illustreres gjennom et enkelt eksempel:

5 års løpetid
10 % rente
100 i lån

lan.JPG

Forskjellene blir såpass små fordi avdragstiden er så kort. Det bør likevel være illustrerende.

Som vi ser av regnestykket, så stemmer det at summen en betaler av rente og avdrag er større for annuitetslån enn for serielånet. Vi ser også at summen av restbeløpene, altså beløpet som lånetakeren faktisk låner er høyere for annuitetslånet enn for serielånet. Videre ser vi at summen av rentene en betaler er på 10 prosent av summen av restbeløpene. Vi er tilbake til at rentesatsen viser prisen på hva det koster å låne penger.

Typen lån en velger bestemmer kun avdragsstrukturen, og bør tilpasses låntakerens likviditetsmessige situasjon. Om en velger 15 års avdragstid istedenfor 20 år, samtidig som en i utgangspunktet låner det samme beløpet, vil en selvfølgelig få lavere samlet rentebetaling. Dette fordi en faktisk låner mindre penger. Det er den samme forskjellen vi har mellom serielån og annuitetslån.

Annuitetslån

lan2.JPG 

Om en får velge lånetype bør en altså velge en ut i fra sin egen økonomiske situasjon. Det vanligste for personer i etableringsfasen er at en har en forventning om at inntekten skal stige fremmover. Dette vil tale for at en bør velge annuitetslån, da mer av lånebetalingene da vil komme på et tidspunkt hvor en gjerne har bedre råd.

Her ser vi at samlet lånebeløp og samlet betalt rente blir lavere enn for serielånet. Det som kan tale for serielånet er at inntektene langt fram i tid er mye mer usikre enn de som ligger nære i tid, men for alle typer lån gjelder det at en kan og bør endre avdragsprofilen over løpetiden.


2 kommentarer til “Serielån og Annuitetslån”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *