Inflasjon


Inflasjon er en sentral størrelse i makroøkonomien, og spesielt for pengepolitikken etter innføringen av inflasjonsmålet. Inflasjon er også et av de begrepene som det er vanskeligst å få et godt grep på. Fordi det er et så sentralt begrep, vil jeg likevel ta for meg noen viktige sider ved inflasjon og hvorfor vi ønsker å kontrollere den. Jeg har her valgt å gjøre en rekke grove forenklinger, men det syntes nødvendig for å få fram hovedkonseptene.

Med inflasjon forstår vi en vedvarende økning i prisnivået, en kjøper får stadig mindre for en gitt sum penger. Vi måler inflasjonen som en prosentvis endring av prisnivået i et land i løpet av en periode. I Norge er de viktigste målene for inflasjonen KPI, KPI-JAE og KPIXE.

inflasjon1.JPG

KPI beskriver den månedlige prisutviklingen for varer og tjenester for en gjennomsnittshusholdning i Norge. Altså hvordan prisene man som forbruker betaler i butikkene for mat, klær og andre forbruksvarer, har endret seg.

KPI-JAE er en indeks hvor en har tatt ut effektene av prisendringer i avgifter og i energivarer. Danken bak dette er at prisen på energivarer er meget volatil, noe som har lite med den trendmessige veksten i inflasjonen å gjøre. Heller ikke avgiftmessige endringer måler endringer i prisene som kommer fra markedet.

KPIXE er et forsøk fra Norges Bank for å ta in trendveksten i energivarene i KPI-JAE, grunnen til at Norges Bank mente at dette var ønskelig var at vi over en lengre tidsperiode så at energipriser økte mer enn snikket av andre varer. KPIXE er nå den indeksen Norges Bank synes å vektlegge sterkest i forhold til oppfyllingen av inflasjonsmålet.

Her har vi skrevet en serie som tar for seg forskjellige elementer som det kan være nyttig å ha kunskap om når en diskuterer inflasjon og pengepolitikk.

Hvorfor er inflasjon et problem?

Fordeler ved inflasjon

Deflasjon

Inflasjonsmålet

Tidligere artikler hvor vi har diskutert inflasjon:

Hvorfor er inflasjonsdelen av renten sparing?

Inflasjonsmål

Inflasjon i Andeby

Den store påskenøtt-konkurransen

Svar på den store påskenøtt-konkurransen

Ellers er det mye å finne innen temaet under pengepolitikk.

,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *