Fordeler ved inflasjon


Inflasjon gir både ulemper og fordeler for økonomien, her har vi prøvd å liste opp de viktigste fordelene. Ulempene med inflasjon er diskutert i Hvorfor er inflasjon et problem? og for å komplimentere prisendringsskalaen har vi også tatt for oss Deflasjon i en egen artikkel.

1. Seignorage

Myndighetene kan trykke opp penger for å betale for sine utgifter. Dagens USA er et godt eksempel på dette. Om en har statsgjeld i egen valuta så vil trykking av penger medføre at inflasjonen spiser opp noe av realverdien av restgjelden. Staten kan trykke opp penger for å kjøpe varer, tjenester og eiendeler ute i markedet. En slipper å betale renter på denne fordelen. Dette er i alle fall en fordel for myndighetene, om det ikke er en fordel for hele økonomien. Eller for å sitere Milton Friedman: ”Inflation is the one form of taxation that can be imposed without legislation”.

2. Pengepolitisk handlefrihet

Om det er høy inflasjon er det dermed også høy nominell rente. Dette gir sentralbanken stor handlefrihet. Det gir sentralbanken muligheten til å sette en negativ realrente. Hvor smart det ville være av sentralbanken er jo et spørsmål, men i en situasjon hvor landet sto på kanten av en depresjon så ville det være et meget nyttig hjelpemiddel.

3. Pengeillusjon kan gi større fleksibilitet

Mange lar seg lure av nominelle størrelser istedenfor realstørrelser, dette kan gi klare fordeler for økonomien. Den viktigste fordelen kan vi kanskje finne i lønnsfastsettelsen. Om det et år skulle være nødvendig med en reallønnsnedgang vil det være det være meget vanskelig å få det til i nominelle former. Mange har kontraktfestet lønn, kontrakter måtte i så fall reforhandles og omskrives. Lønnstakeren har gjerne brukt lønnen opp mot sin bank i lånesøknader, det hele blir lite fleksibelt. Det er da mye enklere om lønnsnedgangen kan komme gjennom en lav eller ingen nominell lønnstigning og la inflasjonen sørge for at reallønnsendringen blir negativ slik at bedriftens kostnader kan gå ned. Mye av den samme vanskeligheten har vi ved sentrale forhandlinger, det er vanskeligere for forhandlingsledelsen å gå til sine medlemmer og be dem akseptere en reallønnsnedgang om det samtidig er snakk om en nominell nedgang. Det er mye enklere om inflasjonen kan gjøre jobben. Samfunnet får også større fleksibilitet i forhold til andre priser og skattenivå, nedsiden er selvfølgelig lavere forutsigbarhet.

Mange vil også regne større avstand til en situasjon ved deflasjon som en av fordelene ved å ha inflasjon.


8 kommentarer til “Fordeler ved inflasjon”

  1. Men, Are – du har glemt den største fordelen. Tenk så rike og lykkelige vi hadde vært hvis vi hadde hatt hver vår trillebår med penger.

    Eller for å sitere Terry Pratchett:
    Patrician: ‘And if every man on the shores of the Circle Sea had a mountain of gold on his own? Would that be a good thing? What would happen? Think carefully.’
    Rincewind’s brow furrowed. He thought. ‘We’d all be rich?’
    The way the temperature fell at his remark told him that it was not the correct one.

  2. […] hadde blitt mindre enn veksten i økonomien ville vi fått en de facto deflasjon. En viss grad av inflasjon er nyttig for et samfunn og dette er hovedgrunnen til at vi har gått over til et seddel og elektronisk […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *