Nennsom hånd


“Veksten i verdensøkonomien har gått noe bedre enn ventet, men den har basert seg på kunstig åndedrett. Det er den sterke økonomiske politikken som har bidratt til å holde aktiviteten oppe.»

“Her vil vi stå ovenfor et dilemma; fases tiltakene for raskt ut så kan det gå galt og fases de for sent ut så kan det også gå galt. Så her må det være en nennsom hånd i utfasingen av tiltakene.»

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad, Rentemøte, Pressekonferanse 23. september 2009

Senere under pressekonferansen utdypet Qvigstad med eksempler. Han sa at virkemiddelbruken må normaliseres, men om det skjer for raskt så kan det samme skje som i USA i 1936 og 1937 da den ekspansive pengepolitikken ble trukket tilbake for raskt for tidlig og USA opplevde en økonomisk tilbakegang i 1937 og 1938, The Roosevelt Recession.

Man kan også begå en annen feil, på 70-tallet holdt man på med det kunstige åndedrettet for lenge. Da ble det sterk inflasjon, man måtte strupe denne inflasjonen og stramme til på 80-tallet med sterk ledighet.

“Så det er med en veldig nennsom hånd, det er veldig vanskelig og det kan fort gå galt.»

Her finner du Norges Bank sin videooverføring av pressekonferansen.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *