Stikkord: Jan F. Qvigstad

  • Nennsom hånd

    “Veksten i verdensøkonomien har gått noe bedre enn ventet, men den har basert seg på kunstig åndedrett. Det er den sterke økonomiske politikken som har bidratt til å holde aktiviteten oppe.» “Her vil vi stå ovenfor et dilemma; fases tiltakene for raskt ut så kan det gå galt og fases de for sent ut så…