Høy oljepengebruk


Statsbudsjettet viser et oljekorrigert underskudd på 148,5 milliarder kroner, dette er 44,6 milliarder mer enn anslaget for forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland (stram tolkning av handlingsregelen). Dette tilsier et svakt ekspansivt budsjett, som åpner for høyere rente.

En så høy innfasing av oljepenger som vi ser nå kan være problematisk, selv om vi opplever en lavkonjunktur. Økt oljepengebruk utover inflasjonskorrigert økning og økning i trygder er problematisk da det krever høy arbeidsmarkedsmobilitet. Dette skaper i første rekke problemer for konkurranseutsatt sektor som allerede vil slite med sterk kronekurs og svake konjunkturer hos våre handelspartnere.

Petroleumspengebruken i Norge.

Det er store endringer i budsjetterte overføringer til Statens pensjonsfond – Utland. Dette skyldes i første rekke en kraftig nedgang i oljeinntektene, men også høyere bruk av oljepenger over Statsbudsjettet.

      Budsjett Anslag Budsjett
      2009 2009 2010
  Statsbudsjettet netto kontantstrøm fra        
  Petroleumsvirksomheten, overføres til        
  Statens pensjonsfond Utland   394,8 264,7 153,8
Overført til statsbudsjettet   48,7 118,1 153,8
+ Renteinntekter og utbytte i Statens pensjonsfond 87,2 108,4 105,6
= Overskudd i Statens pensjonsfond   433,4 255 172,2

6 kommentarer til “Høy oljepengebruk”

 1. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen mener at det har blitt enklere for Sigbjørn Johnsen og komme tilbake til handlingsregelen:

  http://e24.no/makro-og-politikk/article3633537.ece

  Da Johnsen overtok som finansminister høsten 2009, ble det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslått til 130 milliarder kroner. Nå er det nede i 110 milliarder kroner.

  – Veien tilbake til handlingsregelen blir kortere. Det blir nærmest en spasertur, og ingen strabasiøs reise, sier Andreassen til Finansavisen.

  Han viser til at det er bedring både i skatteinntekter og øvrige inntekter, og at statens utgifter er blitt klart lavere enn ved tidligere anslag.

  Selv om 110 mrd fortsatt høres mye ut, så tillott 4% regelen i 2009 et underskudd på 91 mrd, et tall som i nasjonalbudsjettet for 2010 var estimert til å øke til 103 mrd. Sånn sett så ser vi at kuttene blir mye mindre dramatiske.

 2. […] I fjor ga vi regjeringen kritikk for den høye oljepengebruken. I år preges budsjettet av en rekke små kutt for å bedre balansen. Vi mener fortsatt at fjordårets budsjett ikke innehold harde nok prioriteringer. Dette ser vi klart ser i årets budsjett, det er vanskeligere å redusere på pengebruken enn å bare holde igjen på den. Hadde en ikke valgt å ha et så ekspansivt budsjett i fjor, så kunne vi kanskje ha nådd handlingsregelen allerede i 2011. […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *