Størrelsen på offentlig sektor


I debatten om vi har hollandsk syke i Norge har det blitt sagt at antallet ansatte i offentlig sektor vokser for raskt, nå sist av tidligere Hydrosjef og statsråd Eivind Reiten. Her ønsker vi å vise frem tall fra SSB for å vise hvordan sysselsettingen i de forskjellige sektorene faktisk har utviklet seg.

Ansatte offentlig sektor

Antall ansatte i offentlig sektor har vokst jevnt de siste førti årene, og den totale sysselsettingen i offentlig sektor nærmer seg nå 800 tusen. Offentlig sektor er en meget betydelig sektor i Norge. Om vi sammenligner utviklingen i antall ansatte med antall ansatte i konkurranseutsatt sektor, så viser det litt om omfanget av offentlig sektor. Offentlig sektor er mer enn dobbelt så stor som konkurranseutsatt sektor, samtidig som offentlig sektor vokser mens trenden i konkurranseutsatt sektor har vært flat de siste årene.

Konkuranseutsatt sektor

En annen ting som kan være verdt å merke seg når en sammenligner offentlig sektor og konkurranseutsatt sektor, er at mens det totale antallet ansatte i konkurranseutsatt sektor svinger med konjunkturene er det vanskelig å avdekke spesielle konjunkturer når det kommer til antallet ansatte i det offentlige. Fra et makroøkonomisk stabiliseringssynspunkt er dette det vi ønsker å se, vi ønsker ikke at myndighetene skal slanke offentlig sektor medsyklisk og vi ønsker ikke at det offentlige skal drive offentlige ansettelser som en del av en motkonjunkturpolitikk. Det er naturlig at antallet ansatte i offentlig sektor er stigende all den tid befolkningen og behovet stiger, samtidig som det er snakk om veldig arbeidsintensive arbeidsoppgaver. Vi bør likevel stadig gjøre avveininger om hvor stor offentlig sektor bør være og ta bevisste valg og ikke bare behagelige valg fordi vi har nok penger.

Vi ser også at antallet sysselsatte i konkurranseutsatt sektor i 2007 lå klart over trenden, beklager at jeg ikke har 2008 tall. Sykelmessig lå vi i 2007 og i starten av 2008 på et nivå nært historiske toppnivåer. Denne tendensen blir enda tydeligere om vi ser på den private delen av skjermet sektor. Her ser vi at vi i 2007 lå på en ekstrem historisk topp, arbeidsinnvandring har her en viss betydning. I 2008 gikk de av oss som er opptatt av sykler i sysselsettingstall og ventet på at vi skulle passere konjunkturtoppen, og det er en del tegn som tyder på at den egentlige konjunkturtoppen kom allerede før finanskrisen slo inn.

Skjermet sektor1

Den private delen av skjermet sektor er utsatt for de norske konjunktursyklene. Skjermet og konkurranseutsatt sektor samvarierer så lenge de norske konjunkturene er like de vi ser hos våre handelspartnere. Om de norske syklene er sterkere enn de hos våre handelspartnere utvikler også sysselsettingen i privat del av skjermet sektor seg sterkere enn i konkurranseutsatt sektor, kanskje også på bekostning av konkurranseutsatt sektor. Tydeligst her er perioden før krakket i 1987 og motkonjunkturpolitikken i 2003 og 2004. Dette er uansett noe vi bør passe oss for. Konklusjonen blir at tallene viser små indikasjoner på at offentlige ansettelser er faren. Men om vi i for stor grad driver motkonjunkturpolitikk, Norge har større krefter her enn våre handelspartnere, så kan sysselsetting i skjermet sektor gå på bekostning av konkurranseutsatt sektor.


5 kommentarer til “Størrelsen på offentlig sektor”

  1. WAGNERs LOV
    Når en industrialisert økonomi vokser, vokser offentlige utgifter sterkere

  2. Baumols sykdom

    Baumol har utviklet en forståelse for vekstprosessen i en økonomi med en tung arbeidsintensiv sektor med lav produktivitetsvekst. Analysen impliserer at arbeidsintensive velferdstjenester vil utgjøre en stadig større del av økonomien hvis ikke tjenestene velges bort når de blir dyre. Økende relativ pris på pris-uelastiske velferdstjenester er en sterk drivkraft bak offentlig sektors vekst og medfører at offentlig sektors andel av økonomien øker. Den amerikanske økonomiprofessoren William Baumol tok utgangspunkt i utøvende kunst da han utviklet modellen. Han påpekte blandt annet at det krevde nøyaktig like mange personer som på 1800-tallet å fremføre en klassisk strykekvartett.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *