Rentemøte 16. desember


Norges Bank foretok i dag sin andre renteheving på rad, slik at styringsrenten nå er på 1,75%. Samtidig gir Norges Bank klart uttrykk for at de fortsatt holder seg til strategien fra sist pengepolitiske rapport. I tråd med denne strategien ble det gjort en vurdering på om rentehevingen burde komme på dette møtet eller på møtet i februar. Når endringen kom allerede nå skal det skje mye for at renten skal endres også i februar. Om det kommer en strategiendring så høres det ut som om den vil komme i forbindelse med neste pengepolitiske rapport. Vi kan kanskje håpe på at dagens signaler og signalene fra sist møte tyder på en noe mer proaktiv sentralbank.

Visesentralbanksjef Qvigstad gjorde det meget klart at strategien ikke er endret og at de makroøkonomiske nyhetene fra sist møte samlet sett har vært som forventet. Norges Bank ser fortsatt for seg en styringsrente på 2,75% ved utgangen av 2010. Momenter Qvigstad likevel nevner som grunner til at renten ble satt opp nå isteden for i februar er: Den siste rentehevningen gav ikke fullt utslag i bankenes utlånsrente, dette skyldes delvis lavere risikopremie i pengemarkedet. Både økonomien hjemme og ute går bedre. Spesielt har risikoen for at det skal gå skikkelig dårlig ute gått kraftig ned. Lav rente kan i så måte sees på som en forsikringspremie, når risikoen går ned kan en ta seg råd til å legge større vekt på de lange perspektivene.

Til sist en kommentar på oekonomi.no sin regning. Om en er redd for at innenlandsk økonomi og privat konsum skal bli for sterk på bekostning av konkurranseutsatt sektor så skal en ikke se bort fra at en renteheving uken før jul legger en større demper på privat forbruk enn på konkurranseutsatt sektor. Likevel gjelder nok Qvigstads ord, om en ser tilbake på denne rentehevingen om noen år utgjorde neppe heving i desember mot februar den store forskjellen.


4 kommentarer til “Rentemøte 16. desember”

  1. Finansministeren om rentehoppet:
    http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1803295.ece

    Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad kommenterte under pressekonferansen at Norges Bank ikke har et normativt syn på finanspolitikken og om finanspolitikken bør reverseres før pengepolitikken. Norges Bank tar finanspolitikken til etterretning og handler deretter. Samtidig så skrøt Qvigstad av handlingsregelen og Sigbjørn Johnsens signaler om at finanspolitikken skal tilbake til handlingsregelen innen denne stortingsperioden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *