Konjunkturpolitikk


“Offentlig økonomisk politikk må ikke innrettes på å «stimulere» etterspørsel eller på andre måter forsøke å lure og manipulere folk.»

Sitatet er tatt fra innledningen til Espen Henriksens kommentar i DN 5. februar. Lenke til kommentaren.

Espen Henriksens poeng er at vi ikke må bruke den økonomiske nedgangskonjunkturen som en unnskyldning for å sette grunnleggende økonomiske prinsipper til side. Under dekke av ønsket om å gjøre noe sløser vi unødvendig med fellesskapets ressurser, dermed lager myndighetene unødvendig usikkerhet om fremtidig økonomisk vekst, noe som kan forlenge den økonomiske nedgangskonjunkturen.

En etterrettelig og forutsigbar økonomisk politikk bidrar indirekte til å redusere usikkerheten knyttet til fremtidig vekst. Myndighetene må spille på lag med folk, slik at vi kan fatte beslutninger som gir oss selv og fellesskapet høyest mulig velferd.

En forsvarer gjerne motkonjunkturpolitikken ved å peke på arbeidsledigheten og de problemene enkeltindivider får ved arbeidsledighet, men en fornuftig makroøkonomisk politikk med god bruk av fellesskapets ressurser vil gi høyere økonomisk vekst og dermed lavere arbeidsledighet. Arbeidsledighet blir ikke bedre eller enklere for de som opplever det selv om vi kanskje kan dytte litt på det i tid. Det viktige er hvor lenge og hvor mange som vil være arbeidsledige over tid.


2 kommentarer til “Konjunkturpolitikk”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *