Statkraft


Spørsmålet om hvor mye av overskuddet Statkraft skal få beholde og ønsket om at de skal få tilført ekstra kapital for å kunne satse i utlandet kommer stadig opp i den offentlige debatten. Det som slår meg er at Statkraft er gode til å drive med lobbing og at det er mange inkonsekvente mennesker i dette landet.

Hvorfor mener mennesker som eller uttaler seg negativt til offentlig eierskap at Statkraft skap få vokse seg større både i Norge og internasjonalt? Hvorfor er det bedre med et stort Statkraft enn at staten skal eie aksjer i SAS eller i Aker Solutions?

I Norge forvalter Statkraft ressurser av stor nasjonal interesse, noe som gjør at det ganske lett å forsvare et statlig eierskap. En ekspansjon til utlandet blir noe helt annet. Når vi ikke ønsker for mye offentlig eierskap er det fordi vi ikke tror at Staten er en spesielt god eier, det kan lett oppstå interessekonflikter.

Eller for å sitere Harald Magnus Andreassen kommentar om statens eierskap i Aker Solutions:

“Det er ikke statens rolle å drive butikk. Den skal drive politikk. Rollen som butikkeier kan ofte komme i konflikt med politikkrollen. … …..Det er heller ingen grunn til å tro at politikere eller byråkrater er bedre til å drive butikk [enn] en private eier. Vi har i alle fall ikke mange eksempler. Derfor er det knapt politikere i denne verden som vil ha mer statlig eierskap i næringslivet.»

Om Statkraft hadde noe med seg som ingen andre norske eller internasjonale bedrifter har slik at de kom til å oppnå en superprofitt ved ekspansjonen, samtidig som denne egenskapen var knyttet til resten av bedriften på en slik måte at den ikke kunne skilles ut og privatiseres. Da – kunne det være grunnlag for at Staten, på tross av sine egenskaper som eier, ble med ut. Om vi ser på Statkraft sitt regnskap finner vi ingen slik superprofitt, Statkraft gjør det ikke uomtvistelig mye bedre enn andre bedrifter det er naturlig å sammenligne dem med. Uten en slik superprofitt er det ingen grunn til at Staten skal gjøre seg til en større næringslivsaktør enn hva de allerede er.

Det er ikke så rart om dette er et noe mer betent spørsmål i Regjeringen enn det burde ha vært for norsk høyreside. Om det at Grundekjøn fikk sparken som styreleder i Statkraft betyr at det blir lagt en demper på Statkrafts sin utenlandssatsing bør alle vi som ikke har de sterkeste ønskene om et utbredt statlig eierskap være godt fornøyde.


7 kommentarer til “Statkraft”

 1. Statkrafts utvikling er et typisk eksempel på prinsipal-agent-problematikken. Mens prinsipal staten har behov for en agent som tar best mulig vare på de statlig eide vannkraftverkene (dvs. maksimerer profitten fra disse), har agenten (Statkrafts administrasjon) andre interesser. De søker vekst, spennende oppgaver, økt prestisje (saltkraftverk!!!) økt avlønning osv.

  Uklar og svak eierstyring fra staten gir forholdsvis fritt spillerom til Statkrafts administrasjon, som vet å benytte seg av dette. På grunn av høye utbytter, er også incentivene til kostnadskontroll mangelfulle, noe Statkraft vet å utnytte når de bruker våre felles penger (overskuddet hadde ellers stort sett gått inn i statsbudsjettet) til å betale for reklameplass som en annen lobbyaorganisasjon.

  Statkraft er en el-produsent som selger kraften sin anonymt på børsen NordPool. Hvorfor skal de reklamere for selskapet, hvis ikke motivasjonen er å mele administrasjonens egen kake?

 2. Se forøvrig artikkel på e24.no som viser at selskaper med stor internasjonal eksponering har høyere lederlønninger. Dette er et eksempel på hvorfor det kan være i administrasjonens interesse å bruke skattebetalernes penger på lobbyvirksomhet mot sin egen eier.

  http://e24.no/boers-og-finans/article3756431.ece

 3. Meget gode poenger, vi ser lignende tendenser i mange statseide bedrifter. Bedriftene har store økonomiske og politiske krefter fordi de forvalter viktige ressurser i Norge, så utnytter ledelsen i disse bedriftene disse resursene til å mele sin egen kake.

  Synes likevel det er rart at de politiske partiene ikke gjennomskuer dette og begynner og argumentere med ledelsen i bedriftene. Spesielt gjelder dette høyresiden i politikken som egentlig burde ha argumentert for at statsbedriftene ikke skulle være noe større enn strengt tatt nødvendig.

  Men sånn er vel livet, mennesker vil alltid mele sin egen kake og politikkerne vet gjerne ikke hvorfor de mener det de mener.

 4. REGJERINGEN:

  Gir Statkraft 14 milliarder

  http://e24.no/makro-og-politikk/article3922415.ece

  Regjeringen har fredag besluttet å foreslå for Stortinget at egenkapitalen i Statkraft med 14 milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartmentet.

  Dette vil gjøre selskapet i stand til å realisere en investeringsplan på rundt 82 milliarder kroner.

  – Statkraft er et veldig viktig selskap for oss. Dette vil gjøre at selskapet kan videreutvikle sin posisjon som Europas største produsent av fornybar energi, sa nærings- og handelsminister Trond Giske på en pressekonferanse fredag.

 5. Arvid Grundekjøn fikk mye oppmerksomhet da han som styreleder i Statkraft sablet ned Næringsdepartementets eierskap med Trond Giske som tilhører bakerst i salen på First Securities energiseminar. Da hadde han ventet 16 måneder på svar fra departementet på et forslag om ny strategi for selskapet, et forslag som innebar investeringer på 90 milliarder kroner og behov for sterkere egenkapital.

  http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2030051.ece

  Statkraft kan sende ut en gladmelding fredag: Regjeringen har vedtatt å styrke Statkrafts egenkapital med 14 milliarder kroner.

  – Styret er svært fornøyd med at regjeringen med dette gir støtte til selskapets strategi. Økt egenkapital gir selskapet mulighet til forsterket satsing både i Norge og i utlandet, sier styreleder Svein Aaser.

  http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2029782.ece

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *